Eisen op grond van de behoeften van ouderen

Bedden voor de gerontopsychiatrie

Mensen worden steeds ouder - dat is een prettig gegeven. Maar naarmate de levensverwachting toeneemt, stijgt ook de kans op beperkingen en ziekten die lichaam en geest kunnen aantasten. Als fabrikant van ziekenhuis- en verpleegbedden richten we ons daarom in toenemende mate op de gerontopsychiatrie.

Medisch onderzoek naar veroudering is zich nu bewust van de nauwe wisselwerking tussen geestelijke en lichamelijke aandoeningen. Dit wordt maar al te vaak over het hoofd gezien, met name bij oudere mensen. Ouder worden is geen plotselinge aandoening, maar een proces dat het hele leven beïnvloedt. Stiegelmeyer heeft met zijn producten speciale aandacht voor bewoners en patiënten op leeftijd - afgestemd op de veranderende behoeften, belastingsgrenzen en levensperspectieven, maar ook op de teruggang in mobiliteit en cognitieve prestaties binnen het aandachtsveld van de gerontopsychiatrie.

Vooral onze verpleegbedden spelen een belangrijke rol in voorzieningen voor ouderen. Ze kunnen worden aangepast aan de eisen van veel afdelingen. Het ultralage Tereno-bed biedt bijvoorbeeld bescherming zonder beperking van de mobiliteit en de stabiele mechanische Elvido rega voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen.