Bedden voor de psychiatrische zorg

Veiligheid, geborgenheid en een eenvoudige gebruik zelfs in lastige situaties - dat zijn de vereisten voor modernepsychiatrische bedden. Meer nog dan andere medische hulpmiddelen moeten ze ontworpen zijn om bepaalde fysieke belastingen aan te kunnen en om bescherming te bieden. Tegelijkertijd zijn hun comfort en huiselijkheid gunstig als dit het herstelproces zinvol ondersteunt.

Stiegelmeyer biedt overtuigende oplossingen voor de eisen van depsychiatrie. Ontdek onze bedden op maat voor degerontopsychiatrie, dekinder- en jeugdpsychiatrie, depsychosomatieken voor de speciale vereisten ingevangenisziekenhuizenen deforensische psychiatrie. De Stiegelmeyer-groep is de Duitse marktleider voor bedden voor alle gezondheids- en zorginstellingen. Deze knowhow komt goed van pas in depsychiatrie,waarbij de zorgverlening metziekenhuis- en verpleegbeddenvaak naadloos in elkaar overgaat.

 
Eisen op grond van de behoeften op oudere leeftijd

Gerontopsychiatrie

Mensen worden steeds ouder - dat is een prettig gegeven. Maar naarmate de levensverwachting toeneemt, stijgt ook de kans op beperkingen en ziektes die lichaam en geest kunnen aantasten. Als fabrikant vanziekenhuis- en verpleegbeddenrichten wij ons daarom in toenemende mate op het gebied van degerontopsychiatrie.

 
Vereisten voor psychische aandoeningen bij kinderen en jong volwassenen

Kinder- en jeugdpsychiatrie

De kwaliteit van leven en de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren zijn de laatste jaren in veel landen verslechterd. Depressieve symptomen, psychosomatische klachten en mentale afwijkingen worden steeds vaker geconstateerd.

 
Eisen wanneer de ziel lichamelijk ziek maakt

Psychosomatiek

Depsychosomatiekricht zich op de samenhangen tussen lichaam, ziel en sociale factoren. In ons portfolio hebben we specialebedden voor de psychosomatiek,waarbij de focus ligt op gezelligheid, comfort en design van hoge kwaliteit.

 
Eisen voor de veiligheidstechnisch gezien gevoelige sector

Forensische psychiatrie

Dezorg in het strafrechtelijk systeemonderscheidt zich slechts in geringe mate van die buiten eenpenitentiaire inrichting. Want zelfs in detentie hebben mensen de best mogelijke medische zorg nodig. De dagelijkse werkroutine bevat echter belangrijke bijzonderheden en uitdagingen. Veiligheidsaspecten zijn van het grootste belang als het gaat om de apparatuur, en dit beïnvloedt ook de selectie van geschikteziekenhuisbedden.