Privacy

Privacyverklaring

Het bedrijf Joh. Stiegelmeyer & Co. GmbH (hierna exploitant genoemd) is blij met uw interesse in ons bedrijf en onze producten en diensten en we willen dat u zich wat betreft de bescherming van uw persoonsgegevens bij ons veilig voelt.

 

De bescherming van de privacy is cruciaal voor de toekomst van internetgebaseerde bedrijfsmodellen en de ontwikkeling van een internetgebaseerde business. Daarom willen we met deze privacyverklaring onze inzet voor de bescherming van uw privacy onderstrepen.

Onze medewerkers en de door ons gecontracteerde servicebedrijven zijn verplicht tot geheimhouding en de naleving van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere relevante bepalingen inzake gegevensbescherming.

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en houden ons strikt aan de regels van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Nader uitgelegd: "Persoonsgegevens", zoals gedefinieerd door de Wet Bescherming Persoonsgegevens is informatie over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Deze gegevens omvatten uw naam, adres, uw rekeningnummer, uw e-mailadres en uw IP-adres.

De volgende verklaring geeft een overzicht van hoe we deze bescherming willen garanderen.

 


Gebruik en openbaarmaking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die u ons via onze website of op een andere wijze mededeelt, worden verzameld, verwerkt en opgeslagen voor correspondentie met u en gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ons met de gegevens hebt gegeven. Daarnaast zullen wij, indien nodig, van deze gegevens gebruikmaken om u occasionele aanbiedingen te doen en u te informeren over andere nieuwe producten of diensten, en om u over andere diensten te informeren die u zouden kunnen interesseren. U kunt het gebruik van uw gegevens op elk moment stopzetten door een bericht ts sturen naar onze afdeling privacybescherming.

 

Indien nodig wordt de informatie door ons ook doorgegeven aan gelieerde bedrijven, dienstverleners of andere derde partijen. Dit kan nodig zijn om u een bepaalde dienst of transactie te kunnen bieden, zoals orderverwerking, evenement- en seminarregistraties, kwesties voor de klantenservice, of om u te informeren over diensten of producten.

Bij de openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden, beperken we ons tot de gegevens die nodig zijn om onze diensten te verlenen. De respectievelijke derde partij mag deze persoonsgegevens alleen gebruiken om de gevraagde dienst te verrichten of om de noodzakelijke transactie te verrichten die plaatsvindt namens ons. De dienstverleners zijn daarbij verplicht ons zich aan de privacywetgeving te houden. Uw persoonsgegevens zullen door ons nooit voor marketingdoeleinden aan derden worden doorgegeven, verkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld.


Gegevensverwerking op deze website

De exploitant verwerkt de informatie die uw browser naar ons verstuurt om veiligheids- en technische redenen automatisch in de systeemprotocollen. Deze zijn voornamelijk:

 

  • IP-adres (persoonlijk identificeerbaar)
  • De naam van het bestand
  • Datum en tijd van de toegang
  • Hoeveelheid verzonden data
  • Melding of de toegang succesvol was
  • Melding waarom de toegang is mislukt
  • De naam van uw internet service provider
  • Browserinformatie (bv. browsertype, schermresolutie)
  • Besturingssysteem
  • Website van waaruit u ons bezoekt.

Cookies

Onze website maakt op verschillende plaatsen gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die uw browser opslaat. Ze maken onze service gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger. Zij zorgen bijvoorbeeld voor de technische realisatie van een gebruikersessie voor een met een wachtwoord beveiligde download. Tegelijkertijd krijgen we via deze cookies informatie waarmee we onze websites kunnen afstemmen op de behoeften van de bezoekers.

 

Het merendeel van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "session cookies". Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Gedeeltelijk worden echter ook cookies gebruikt die langer worden gebruikt. De maximale opslagperiode van een cookie kan oplopen tot een jaar.

Alle cookies op onze websites bevatten louter technische informatie in pseudoanonieme of anonieme vorm, ze bevatten geen persoonsgegevens.

Wilt u voorkomen dat cookies worden opgeslagen, dan moet u "Geen cookies accepteren" selecteren in de instellingen van uw browser. Als cookies echter niet door de browser worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website ernstig beperkt worden. Sommige functies zijn dan niet meer beschikbaar.


Facebook

Onze website maakt gebruik van sociale plugins ('Plugins') van het sociale netwerk facebook.com, die door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ('Facebook') beheerd worden. De plugins zijn herkenbaar aan het Facebook-logo (witte 'f' op blauwe achtergrond of een 'thumbs up'-teken) of worden gekenmerkt door de woorden 'Facebook Social Plugin'. De lijst en de kenmerken van de Facebook Social Plugins kunnen hier bekeken worden.

 

Wanneer u een pagina van onze website oproept die een sociale plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van deze plug-ins wordt direct door Facebook aan uw browser doorgegeven en wordt dan in de site verworven. We hebben dus geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Facebook registreert met behulp van deze plug-in en daarom stellen we u hierbij op de hoogte van onze kennis:

Door de integratie van de plug-in ontvangt Facebook de informatie dat u de desbetreffende pagina van onze website geopend hebt. Als u bent ingelogd op Facebook, kan Facebook het bezoek aan uw Facebook-account toewijzen. Als u interactie heeft met de plug-ins, bijvoorbeeld wanneer u op de Like-knop drukt of wanneer u een reactie achter laat, wordt de bijbehorende informatie van uw browser direct aan Facebook doorgegeven en daar opgeslagen. Als u geen lid bent van Facebook, is er nog de mogelijkheid dat Facebook uw IP-adres registreert en opslaat.

Doel en reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Facebook, en uw rechten en instellingen voor het beschermen van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook.

Als u lid bent van Facebook en niet wilt dat Facebook via onze website informatie over u verzamelt en deze koppelt aan uw gegevens op Facebook, moet u zich uitloggen bij Facebook voordat u onze website bezoekt.

Het is ook mogelijk sociale plug-ins van Facebook te blokkeren met behulp van add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld, met de 'Facebook blocker'.


Google Adwords Conversion Tracking

Wat is Google AdWords Conversion Tracking?

We gebruiken op onze website "Google AdWords" inclusief de uitbreiding Google AdWords Conversion Tracking. Google AdWords wordt gebruikt om deze pagina bij Google weer te geven in de advertentieruimte.

Wat gebeurt er bij het gebruik van Google AdWords Conversion Tracking?

Als u op een scherm klikt, dan registreert Google de klik en wordt een zogenaamde "cookie" ingesteld. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. Met behulp van deze cookie is het dan mogelijk om te bepalen of u na het openen van onze website bijvoorbeeld ook de pagina "Contact" hebt geopend. De cookie wordt na 30 dagen verwijderd. De cookie kan ook handmatig worden verwijderd met de juiste extra software. De informatie die wij ontvangen, gebruiken we het om de kwaliteit en het succes van onze reclamecampagnes te controleren. We kunnen zien hoeveel personen na het klikken op de advertentie ook onze contactpagina hebben geopend of contact hebben opgenomen met een contactpersoon. Persoonlijke gegevens, dwz gegevens die ons in staat stellen om u te identificeren, krijgen we niet. Google gebruikt de gegevens ook.

Welk privacybeleid heeft Google AdWords Conversion Tracking?

Het privacybeleid van Google AdWords vindt u op http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
Meer informatie is te vinden op
https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=nl.

Hoe voorkom ik dat Google AdWords mijn gegevens aan mijn profiel koppelt?

Als u met een bijbehorend programma of uw browser de cookie uitschakelt, dan wordt u niet geregistreerd.
Hier kunt u een Browser-Add-On downloaden om het gebruik van Google Analytics te blokkeren.

Wie exploiteert Google AdWords Conversion Tracking?

Google AdWords Conversion Tracking wordt geëxploiteerd door

Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Irland
Tel: +353 1 543 1000
Fax: +353 1 686 5660
E-Mail: support-nl(at)google.com

Meer informatie is te vinden op
https://www.google.nl/contact/impressum.html.


Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. ( "Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde "Cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website wordt in de regel overgedragen naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google van tevoren echter ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of voor andere partijen in de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

 

Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. De IP-anonimisering is actief op deze website. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om diensten te verstrekken gerelateerd aan het gebruik van de website en het internet. Uw IP-adres dat door Google Analytics via uw browser is verkregen, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies weigeren via een instelling van uw browsersoftware;

wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de gegevens die door de cookie worden gegenereerd over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) worden doorgestuurd naar en verwerkt door Google, door het downloaden en installeren van de browserplugin die beschikbaar is via de volgende link:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Als alternatief voor de Browser-Add-On of voor de browsers op mobiele apparaten, klikt u op deze link om detectie door Google Analytics op deze website in de toekomst te verhinderen (de opt-out werkt alleen in de browser en alleen voor dit domein). Hiermee wordt een opt-outcookie opgeslagen op uw apparaat. Als u de cookies in deze browser wist, moet u nogmaals op deze link klikken.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "anonymizeIP()", zodat de IP-adressen alleen ingekort worden verwerkt om het direct herleiden naar personen uit te sluiten.

Bezwaar tegen Google Analytics

U hebt het recht om een ??bezwaar te maken tegen het verzamelen van anonieme gegevens door Google Analytics. Het bezwaar wordt opgeslagen in de vorm van een opt-out-cookie, waardoor bijvoorbeeld na het verwijderen van alle browsercookies de opt-out opnieuw moet worden ingesteld.

 


Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Door deze service kunnen websitetags worden beheerd via een oppervlak. De Google Tool Manager implementeert alleen tags. Dit houdt in: er worden geen cookies gebruikt en er worden geen persoonlijke gegevens verzameld. De Google Tool Manager maakt andere tags die op hun beurt data kunnen verzamelen. De Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering gedaan wordt op domein- of cookie-niveau, dan blijft dit gehandhaafd voor alle tracking-tags als ze kunnen worden geïmplementeerd met behulp van Google Tag Manager.

 


Google remarketing

Deze website maakt gebruik van Google remarketing-tags. Dat zijn dienstverleningen van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; hierna “Google”). Google maakt gebruik van cookies, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over het gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Aansluitend worden de laatste drie cijfers van het IP-adres door Google verwijderd, waardoor een duidelijke toewijzing van het IP-adres niet meer mogelijk is.

 

Google zal de ingezamelde gegevens gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websiteprovider samen te stellen en om andere dienstverleningen te bieden die verbonden zijn aan het gebruik van de website en van internet. Google zal deze informatie zo nodig ook aan derden overdragen, voor zover dit wettelijk voorgeschreven wordt of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Derden, inclusief Google, plaatsen advertenties op websites op het internet.

Derden, inclusief Google, gebruiken opgeslagen cookies voor het plaatsen van advertenties op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker op deze website. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google koppelen. De gegevensinzameling en -opslag kan op elk moment met effect voor de toekomst worden herroepen. U kunt het gebruik van cookies door Google uitschakelen, door de pagina voor het uitschakelen van Google-reclame te openen.

Door het gebruik van deze website verklaart u akkoord te gaan met de verwerking van de over u ingewonnen gegevens door Google in de hiervoor beschreven wijze en ten behoeve van het hiervoor beschreven doel. De gegevensinzameling en -opslag kan op elk moment met effect voor de toekomst worden herroepen. Verdere informatie over de bepalingen van Google vindt u  hier.


Facebook remarketing / retargeting

Op onze pagina's zijn remarketing-tags van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, geïntegreerd. Wanneer u onze pagina's bezoekt, wordt via de remarketing-tags een rechtstreekse verbinding tussen uw browser en de Facebook-server gerealiseerd. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze pagina bezoekt. Daardoor kan Facebook het bezoek van onze pagina's aan uw gebruikersaccount koppelen. De informatie die zo verkregen wordt, kunnen wij gebruiken voor het weergeven Facebook Ads. Wij willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen inzicht hebben in de inhoud van de verzonden gegevens, noch het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook onder 
https://www.facebook.com/about/privacy/
Wanneer u geen gegevensregistratie via custom audience wilt, dan kunt u custom audiences hier uitschakelen.

 


Gebruik van YouTube in de uitgebreide privacybeschermingsmodus

Voor het integreren van video's maken wij gebruik van de aanbieder YouTube. De video's worden daarbij in de uitgebreide privacybeschermingsmodus ingebed. Net als de meeste websites gebruikt ook YouTube cookies om informatie over de bezoekers van zijn internetpagina te verzamelen. YouTube gebruikt deze onder andere voor het opstellen van videostatistieken, voor het vermijden van bedrog en voor de verbetering van de gebruikersvriendelijkheid. Ook zorgt dit voor een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk. Wanneer u de video start, kan dat verdere gegevensverwerkingsprocessen activeren. Dat kan niet door ons worden beïnvloed. Meer informatie over de privacybescherming bij YouTube vindt u op: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

 


Aanvullende aanwijzingen bij gebruik en openbaarmaking van persoonsgegevens

De exploitant kan worden gedwongen om uw gegevens en gerelateerde informatie vrij te geven voor gerechtelijke of administratieve doeleinden. Ook behouden wij ons het recht voor om uw gegevens te gebruiken als bewijs of verdediging bij juridische claims. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, behouden we ons het recht voor tot oorzaakgerelateerde opslag en openbaarmaking van persoonlijke en andere gegevens voor de opsporing en bestrijding van illegale activiteiten, fraude of overtredingen van de gebruiksvoorwaarden van de exploitant.

 


Beveiligde communicatie op het internet

Wij stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens door middel van technische en organisatorische maatregelen zo over te dragen en op te slaan dat ze niet toegankelijk zijn voor derden.

 

In het algemeen geldt echter dat internet een onveilig medium is. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een telefoonlijn is de transmissie van gegevens via internet door onbevoegde derden gemakkelijker te onderscheppen, op te nemen of zelfs te wijzigen.


Encryptie van gegevensoverdracht

Om de vertrouwelijkheid van de communicatie te garanderen, gebruiken we voor bepaalde functies (inloggen, etc.) een AES 256-bits SSL-encryptie. Volgens de huidige kennis wordt de codering die we gebruiken als veilig beschouwd. Dit beveiligingsniveau is bedoeld voor besturingssystemen en browsers van jongere generaties, indien nodig moet u het besturingssysteem en de browser op uw pc bijwerken om deze hoge graad van versleuteling te kunnen gebruiken.

 

Bij een niet-versleutelde communicatie via e-mail kan de volledige beveiliging van gegevens niet worden gegarandeerd, in dat geval raden wij u aan om vertrouwelijke informatie met de post te verzenden.


Bijwerken privacybeleid

Als de exploitant nieuwe producten of diensten introduceert, internetprocedures veranderen of als internet en IT-beveiligingstechnologie verder worden ontwikkeld, moet de privacyverklaring worden bijgewerkt. Daarom behouden wij ons het recht voor om het beleid zo nodig aan te vullen of te wijzigen. De wijziging zal op deze plaats worden gepubliceerd.

 


Recht van toegang / verwijdering en wijziging van persoonsgegevens

Als u vragen hebt die niet worden beantwoord door deze privacyverklaring of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.

 

Als u niet langer akkoord gaat dat uw persoonsgegevens worden opgeslagen, of als uw gegevens niet meer kloppen, dan zullen we in overeenstemming met de wettelijke vereisten voor het opslaan van uw persoonsgegevens uw gegevens corrigeren, blokkeren of verwijderen. U kunt informatie opvragen over de persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen. Neem hiervoor contact op met:

Joh. Stiegelmeyer & Co. GmbH
Ackerstraße 42
32051 Herford
Deutschland

Telefoon +49 (201) 95 98 6 - 48
E-Mail 

Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij een legitimatiebewijs nodig hebben bij een verzoek om informatie die bij ons zijn opgeslagen.


Afdeling gegevensbescherming

Voor algemene vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van persoonsgegevens door ons, en voor algemene informatie over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u schriftelijk contact opnemen met:

 

Aulinger Datenschutz & Consulting GmbH
Herr Dr. Ralf Heine
Frankenstraße 348
45133 Essen

info(at)aulinger.eu
www.aulinger.eu