To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Zaspokojenie potrzeb osób starszych

Łóżka dla oddziałów psychiatrii geriatrycznej

Wraz ze wzrostem średniej długości życia rośnie ryzyko ograniczeń i chorób, które mogą osłabić zdrowie fizyczne i psychiczne ludzi w podeszłym wieku. Jako producent łóżek szpitalnych i rehabilitacyjnych coraz silniej koncentrujemy się na dziedzinie psychiatrii geriatrycznej.

Obecnie badania medyczne nad starzeniem się społeczeństwa są świadome ścisłego związku między zdrowiem psychicznym i fizycznym. Jednak jest to dość często pomijane szczególnie w przypadku osób starszych. Starzenie się nie jest stanem, który pojawia się nagle, ale jest procesem, który wpływa na życie człowieka. Firma Stiegelmeyer kładzie szczególny nacisk na mieszkańców i pacjentów w podeszłym wieku – oferując produkty, które są dostosowane do zmieniających się potrzeb, ograniczeń i perspektyw życiowych osób starzejących się oraz uwzględniają ich ograniczoną mobilność i wydajność poznawczą w warunkach psychiatrii geriatrycznej.

Nasze łóżka do opieki długoterminowej odgrywają szczególnie ważną rolę w placówkach dla osób starszych. Można je dostosować do wymagań wielu oddziałów. Ultra-niskie łóżko Tereno zapewnia większą ochronę bez ograniczania mobilności, a stabilne łożko Elvido rega spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Wszystkie dodatkowe informacje w jednym miejscu

Chętnie udostępniamy Państwu nasze materiały do pobrania.