To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Pytania i odpowiedzi

FAQ

Na tej stronie zgromadzono najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie, dotyczące serwisu i usług świadczonych przez Stiegelmeyer. Nie ma tu odpowiedzi na Twoje pytanie? W takim razie prosimy o bezpośrednią wiadomość na adres service(at)stiegelmeyer.com.

  • Rysunki złożeniowe
  • Za pośrednictwem portalu serwisu technicznego Stiegelmeyer
  • Na podstawie kodu kreskowego znajdującego się na materiałach
  • Pierwszych 6 cyfr długiego kodu kreskowego w przypadku podzespołów elektrycznych i sprężyn gazowych

Utracono pozycję zerową łóżka, a silnik podnoszący ma stratę położenia. Należy porównać stan rzeczywisty z instrukcją obsługi.

W przypadku pilota standardowego

Jednocześnie nacisnąć oba zaznaczone przyciski i przytrzymać je (rozlegnie się sygnał ciągły), po ok. 5 sekundach słychać sygnały przerywane (=RESET/manual mode)

W przypadku pilota z wyświetlaczem

1. Wywołać 3 poziom serwisowy: jednocześnie nacisnąć przyciski „w górę” i „w dół” i bez zwalniania przycisków krótko przytrzymać pilot przy magnesach odblokowujących, znajdujących się przy dolnym szczycie łóżka.

2. Przytrzymać przyciski „w górę” i „w dół” przez kolejnych 5 sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „OK!”.

3. Przyciskiem dźwigienkowym wybrać funkcję „RESET” i potwierdzić przyciskiem „w górę” -> pojawi się komunikat „press 5 sec”.

4. Przytrzymać przyciski „w górę” oraz „w dół” przez ok. 5 sekund. Pojawi się komunikat „RESET”. Po zakończeniu resetu przez ok. 3 sekundy będzie słyszalny pulsujący sygnał potwierdzenia „OK!”.

5. Oznacza to zakończenie resetu. W takim wypadku system automatycznie aktywuje wszystkie blokady napędu.

6. Przejść do poziomu 2; usunąć wszystkie blokady funkcji regulacyjnych w celu dalszej kontroli prawidłowego działania (na wyświetlaczy pojawia się np. komunikat „Oparcie pleców wolne”).

Tabliczka identyfikacyjna znajduje się na powierzchni leża po stronie szczytu górnego (wewnętrzna strona), oprócz tego znajduje się tam oddzielny kod kreskowy PID. Z tego kodu kreskowego PID można odczytać numer seryjny. Tabliczka identyfikacyjna zawiera następujące informacje:

Na naszym portalu serwisu technicznego: portal serwisu technicznego, telefonicznie +49 (0) 5221 185 - 777, faksem +49 (0) 5221 185 - 219 mailowo service(at)stiegelmeyer.com

Jest kolor neutralny i są numery podzespołów. Na ich podstawie nie można złożyć zamówienia. Należy najpierw ustalić prawidłowy numer z możliwością zamówienia. Na potwierdzeniu dostawy będzie widoczny ten numer, a nie numer z rysunku złożeniowego. To samo dotyczy materiałów domawianych.

Na potwierdzeniu ich zamówienia podany jest termin dostawy. Dodatkowo można dopytać o niego pracownika zajmującego się realizacją danego zamówienia. W takim wypadku prosimy o podanie numeru zamówienia, który jest widoczny także na potwierdzeniu.

Do każdej dostawy dołączony jest dokument zwrotny.Jeśli dostarczono nieprawidłowe części, należy je spakować i skontaktować się z pracownikiem zajmującym się realizacją danego zamówienia. Ten zorganizuje procedurę odbioru.

Prosimy o przesłanie nam oryginalnego dowodu dostawy albo jego kopii w celu identyfikacji produktu, a także krótkiej informacji o przyczynach odesłania części i instrukcji, co ma się z nimi stać. W przypadku odsyłania części z krajów nienależących do UE prosimy o dołączenie dokumentacji celnej.

Do każdej dostawy dołączamy instrukcję użytkowania. W przypadku jej zagubienia albo potrzeby zapoznania się z listą części zamiennych, prosimy o kontakt z pracownikiem obsługującym zamówienie. W takim wypadku doślemy niezbędne dokumenty.
W przypadku rysunków złożeniowych: Pani von Carnap albo servicezentrum(at)stiegelmeyer.com.

To może być interesujące