To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Do zastosowań klinicznych i profesjonalnej opieki

Systemy zmiennego nacisku Novacare

APM 440 XC

System zmiennociśnieniowy APM 440 XC idealnie nadaje się do profilaktyki i leczenia pacjentów z odleżynami do stadium IV zgodnie z European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP).

Jego sterownik wykorzystuje czujniki cyfrowe do monitorowania ciśnienia wewnętrznego materaca i elastycznie reguluje nacisk podparcia. Zastosowanie dwóch sprężarek zapewnia bezpieczeństwo w przypadku awarii jednej z nich. Ustawienia wprowadza się poprzez intuicyjny dotykowy panel sterowania.

Większe korzyści:

 • Bielastyczny, aktywnie oddychający pokrowiec poliuretanowy
 • Węże przyłączeniowe bez zagięć
 • Złącze z zabezpieczeniem transportowym
 • Umieszczony na zewnątrz zawór CPR
 • Sterowane czujnikami zarządzanie ciśnieniem, odłączenie pomiędzy cyklami
 • Automatyczna blokada przycisków
 • Tryb zmiennego nacisku, statyczny i Care
 • 3 cykle czasowe do wyboru (5/10/15 min)
 • Ułożenie do wagi pacjenta 230 kg

ASX Digital 5 Inch

System zmiennego nacisku ASX Digital 5 Inch został opracowany z myślą o pacjentach z odleżynami w III stadium wg klasyfikacji EPUAP. System ten opiera się na komorach nylonowo-poliuretanowych.

Bielastyczny pokrowiec jest aktywnie oddychający, pokryty warstwą poliuretanu i wyposażony w zamek błyskawiczny na całym obwodzie. Nakładka ma podwójne dno, dzięki czemu można wsunąć opcjonalny materac podstawowy z pianki o grubości 2 cm, 3,5 cm albo 5 cm. Chroni ona spodni materac przed zabrudzeniami. Materac podstawowy można nabyć dodatkowo jako akcesorium.

Większe korzyści:

 • Pole obsługi z panelem dotykowym, z automatyczną blokadą przycisków
 • Funkcja Care
 • Niski poziom hałasu
 • Długie okresy serwisowe

ASX Digital 6 Inch

System zmiennego nacisku ASX Digital 6 Inch przeznaczony jest do stosowania w profilaktyce i terapii pacjentów z odleżynami do IV stadium wg klasyfikacji EPUAP. System ten wyposażony jest w 18 komór nylonowo-poliuretanowych, z czego 3 komory po stronie głowy są statyczne.

Bielastyczny pokrowiec jest aktywnie oddychający, pokryty warstwą poliuretanu i wyposażony w zamek błyskawiczny na całym obwodzie. Nakładka ma podwójne dno, dzięki czemu można wsunąć materac podstawowy z pianki o grubości 2 cm, 3,5 cm albo 5 cm. W ten sposób materac podstawowy jest zabezpieczony przed zabrudzeniem. Materac podstawowy można nabyć dodatkowo.

System przeznaczony jest dla pacjentów o wadze od 40 do 200 kg.

Większe korzyści:

 • Pole obsługi z panelem dotykowym, z automatyczną blokadą przycisków
 • Funkcja Care
 • 5 samozamykających szybkozłączy po stronie stóp
 • Niski poziom hałasu
 • Długie okresy serwisowe

Smartline Hybrid

Smartline Hybrid to dynamiczny system zastępczy materaców dla pacjentów o wysokim ryzyku odleżyn. Może pełnić funkcję wysokiej jakości materaca statycznego a także nowoczesnego systemu o zmiennym nacisku z panelem obsługowym sterowanym czujnikami.

Ramka w kształcie litery U z zimnej pianki mieści 14 dynamicznych napełnianych powietrzem komór poliuretanowych. Część po stronie głowy i część po stronie stóp wykonane są z wysokiej jakości pianki zimnej o ciężarze objętościowym 70, umożliwiającej bardziej równomierne rozłożenie obciążenia punktowego i zapobieganie odleżynom. Pomiędzy pokrowcem a komorami znajduje się pikowana wkładka, jeszcze bardziej zwiększająca komfort leżenia. Dno wyposażone jest w uchwyty transportowe i pętle ewakuacyjne.

Większe korzyści:

 • Specjalnie dla pacjentów o wysokim ryzyku powstania odleżyn
 • Sterowany czujnikami cyfrowy moduł obsługi
 • System piankowy, jeśli to wymagane ze względów klinicznych, można zamienić na dynamiczny system o zmiennym nacisku
 • Ułożenie do wagi pacjenta 200 kg