Vuoteet psykiatriseen hoitoon

Turvallisuuden tunne, huolenpito ja helppo käyttö jopa hankalissa tilanteissa – nämä vaatimukset koskevat moderneissapsykiatrian laitoksissa käytettäviä vuoteita.. Vielä enemmän kuin muiden lääkinnällisten laitteiden osalta vuoteiden tulisi kestää erityistä fyysistä kuormitusta sekä tarjota suojaa. Lisäksi niiden mukavuus ja kodinomaisuus tukevat paranemisprosessia suotuisasti.

Stiegelmeyerilla on vakuuttavia ratkaisuja näihin psykiatrisen hoidon vaatimuksiin. Tutustu erityisesti seuraavien käyttötarkoitusten vaatimuksiin räätälöityihin sänkyihin ja vuoteisiin:vanhuspsykiatrian yksikötlasten- ja nuorisopsykiatrian yksikötpsykosomaattiset hoitoyksikötsekä erityiset vaatimuksetvankisairaaloissajaoikeuspsykiatrian yksiköissä. Stiegelmeyer-ryhmä on kaikkien terveydenhuolto- ja hoiva-alueilla käytettävien sänkyjen ja vuoteiden markkinajohtaja Saksassa. Tästä tietotaidosta on meille hyötyä erityisestipsykiatrisessa hoidossa,jossa hoitoon käytettävätsairaalasängyt ja hoitovuoteetovat usein saumattomasti yhteensopivia.

 
Vanhustenhoitoa koskevat vaatimukset

vanhuspsykiatrian yksiköihin

Ihmisten elinikä pitenee jatkuvasti – mikä on iloinen tosiasia. Ihmisten odotetun eliniän kasvamisen myötä lisääntyy kuitenkin myös ruumista ja mieltä mahdollisesti kuormittavien rajoitteiden ja sairauksien riski. Sairaalasänkyjen ja hoitovuoteiden valmistajanatartumme sen vuoksi yhä enemmänvanhuspsykiatrian haasteisiin.

 
Vaatimukset lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöiden hoidossa

Lasten- ja nuorisopsykiatrian yksiköt

Lasten ja nuorten elämänlaatu ja mielenterveys ovat heikentyneet monissa maissa viime vuosien aikana. Masennukseen liittyviä oireita, psykosomaattista oireilua sekä psyykkisiä ongelmia on todettu entistä enemmän.

 
Vaatimukset, kun mieli saa ruumiin sairastumaan

Psykosomatiikka

Psykosomatiikassatarkastellaan ruumiin, mielen ja sosiaalisten tekijöiden yhteisvaikutuksia. Tuotevalikoimamme sisältää erityisiäpsykosomaattisiin hoitoyksiköihin tarkoitettuja vuoteita,joissa korostetaan kodinomaisuutta, mukavuutta ja korkealaatuista muotoilua.

 
Turvallisuusteknisesti herkkää aluetta koskevat vaatimukset

Oikeuspsykiatria

Hoito rangaistuslaitoksissaei juurikaan poikkea hoidosta tavanomaisissa terveydenhuollonlaitoksissa. Myös vangittuina olevat henkilöt tarvitsevat parasta mahdollista sairaanhoitoa. Hoitajien työskentelyn osalta on kuitenkin huomioitava tärkeitä erityispiirteitä ja haasteita. Turvallisuusnäkökannat ovat varustelun osalta ensisijalla, ja ne vaikuttavat myös sopiviensairaalasänkyjen valintaan.