Stiegelmeyer suojelee henkilötietojasi

Tietosuojaseloste

1. Tietosuoja yhdellä silmäyksellä


Yleisiä ohjeita

Seuraavat tiedot antavat yleiskuvan siitä, mitä henkilötiedoillesi tapahtuu käydessäsi tällä verkkosivustolla. Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tietoja, joista sinut voidaan henkilökohtaisesti tunnistaa. Yksityiskohtaisia tietoja tietosuojasta on tämän tekstin jälkeen olevassa tietosuojaselosteessa.

Tiedonkeruu tällä verkkosivustolla

Kuka vastaa tiedonkeruusta tällä verkkosivustolla?

Henkilötietoja tällä verkkosivustolla käsittelee verkkosivuston ylläpitäjä. Verkkosivuston ylläpitäjän yhteystiedot käyvät ilmi tämän tietosuojaselosteen kohdasta ”Rekisterinpitäjää koskevat tiedot”.

 

Miten keräämme tietojasi?

Tietojasi kerätään esimerkiksi siten, että ilmoitat ne meille. Tällaisia tietoja voivat olla esim. yhteydenottolomakkeessa ilmoittamasi tiedot.

Tietojärjestelmämme keräävät muita tietoja automaattisesti tai annettuasi suostumuksesi tiedonkeruuseen käydessäsi verkkosivustolla. Tämä koskee erityisesti teknisiä tietoja (esim. Internet-selain, käyttöjärjestelmä tai sivun avaamisen kellonaika). Näitä tietoja kerätään automaattisesti tultuasi tälle verkkosivustolle.

 

Mihin käytämme tietojasi?

Osaa tiedoista käytetään verkkosivuston virheettömän käytettävyyden takaamiseksi. Muita tietoja voidaan käyttää käyttäjien käyttäytymisen analysointiin.

 

Mitä oikeuksia sinulla on tietojesi suhteen?

Sinulla on aina oikeus saada maksutta tietoja tallennettujen henkilötietojesi alkuperästä, vastaanottajasta ja käyttötarkoituksesta. Sinulla on myös oikeus vaatia näiden tietojen oikaisemista tai poistamista. Jos olet antanut suostumuksen tietojen käsittelyyn, voit peruuttaa tämän suostumuksen aina halutessasi tulevin vaikutuksin. Lisäksi sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Sinulla on myös valitusoikeus toimivaltaisella valvontaviranomaisella.

Tämän sekä muiden tietosuojaa koskevien kysymysten osalta voit aina ottaa meihin yhteyttä.

 

Kolmansien osapuolten analyysityökalut ja muut työkalut

Käydessäsi tällä verkkosivustolla selauskäyttäytymistäsi voidaan arvioida tilastollisesti. Tähän käytetään ensisijassa niin kutsuttuja analyysiohjelmia.

Yksityiskohtaista tietoa näistä analyysiohjelmista on seuraavassa tietosuojaselosteessa.

2. Hosting-palvelut (verkkoisännöinti)


Verkkosivustomme sisällöt sijaitsevat seuraavan palveluntarjoajan palvelimella: Mittwald.

Palveluntarjoaja on Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp, Saksa (jäljempänä Mittwald). Lisätietoja on Mittwaldin tietosuojaselosteessa: https://www.mittwald.de/datenschutz. Mittwald-palvelun käyttö perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohtaan f. Oikeutettu etumme on verkkosivustomme mahdollisimman luotettava esitys. Mikäli asianmukainen suostumus on pyydetty, käsittely tapahtuu ainoastaan yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a ja Saksan televiestintä- ja telemediapalveluja koskevan tietosuojalain (TTDSG) 25 §:n 1 kohdan mukaisesti sillä edellytyksellä, että suostumus koskee evästeiden tallentamista tai pääsyä käyttäjän päätelaitteella oleviin tietoihin (esim. laitesormenjäljet) TTDSG:n mukaisesti. Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa.

Olemme solmineet henkilötietojen käsittelyä koskevan sopimuksen edellä mainitun palvelun käyttämiseksi. Kyseessä on tietosuojaoikeudellisesti määrätty sopimus, joka takaa, että palvelu käsittelee verkkosivustomme kävijöiden henkilötietoja ainoastaan ohjeidemme mukaisesti ja yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) noudattaen.

3. Yleisiä ohjeita ja pakolliset tiedot


Tietosuoja

Tämän sivuston ylläpitäjät ottavat henkilötietojesi suojaamisen erittäin vakavasti. Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti sekä lakisääteisten tietosuojamääräysten ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Eri henkilötietojasi kerätään käyttäessäsi tätä verkkosivustoa. Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, joista sinut voidaan henkilökohtaisesti tunnistaa. Tässä tietosuojaselosteessa esitetään, mitä tietoja keräämme ja mihin niitä käytämme. Siinä esitetään myös, miten ja mitä tarkoitusta varten näin tehdään.

Huomautamme, että turva-aukot ovat mahdollisia Internetissä tapahtuvassa tiedonsiirrossa (esim. sähköpostitse tapahtuva viestintä). Tietojen aukoton suojaus kolmansilta osapuolilta ei ole mahdollista.

 

Rekisterinpitäjää koskevat tiedot

Tällä verkkosivustolla tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä vastaava taho on:

 

Stiegelmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford, Saksa

Puh.: +49 (0) 5221 1850
Sähköposti: info@stiegelmeyer.com

 

Rekisterinpitäjä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa päättää henkilötietojen (esim. nimien tai sähköpostiosoitteiden tmv.) käsittelyn tarkoituksesta ja menetelmistä.

 

Tietojen säilyttämisaika

Mikäli tässä tietosuojaselosteessa ei ole mainittu erityistä tietojen säilyttämisaikaa, säilytämme henkilötietojasi tietojenkäsittelyn tarkoituksen raukeamiseen saakka. Jos käytät oikeuttasi pyytää tietojesi poistamista tai peruutat henkilötietojen käsittelyä koskevan suostumuksesi, tietosi poistetaan, mikäli meillä ei ole mitään muita oikeudellisesti hyväksyttäviä syitä henkilötietojesi säilyttämiseen (esim. vero- tai kauppaoikeudelliset säilytysajat); viimeksi mainitussa tapauksessa tiedot poistetaan näiden syiden raukeamisen jälkeen.

 

Yleisiä tietoja tämän verkkosivuston henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteista

Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, käsittelemme henkilötietojasi yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a tai yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 9 kohdan 2 alakohdan a mukaisesti, mikäli henkilötietojen käsittely sisältää yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 9 kohdan 1 mukaisia erityisiä tietoryhmiä. Mikäli henkilötietojen siirtoon jäsenmaiden ulkopuolisiin maihin on nimenomainen suostumus, henkilötietojen käsittely perustuu lisäksi yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 49 kohdan 1 alakohtaan a. Mikäli olet antanut suostumuksen evästeiden tallentamiseen tai pääsyyn päätelaitteella oleviin tietoihin (esim. laitesormenjäljet), henkilötietojen käsittely perustuu lisäksi Saksan televiestintä- ja telemediapalveluja koskevan tietosuojalain (TTDSG) 25 §:n 1 kohtaan. Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa. Jos tietojasi vaaditaan sopimuksen täytäntöönpanoa tai sopimusta edeltäviä toimenpiteitä varten, käsittelemme tietojasi perustuen yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohtaan b. Lisäksi käsittelemme tietojasi, mikäli se on välttämätöntä oikeudellisen velvoitteen täyttämiseksi, yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohdan c mukaisesti. Tietoja voidaan lisäksi käsitellä oikeutetun etumme perusteella yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohdan f mukaan. Kyseisistä yksittäistapauksissa asianmukaisista oikeusperusteista kerrotaan tämän tietosuojaselosteen seuraavissa kappaleissa.

 

Tietosuojavastaava

Olemme nimenneet tietosuojavastaavan.

 

Aulinger Datenschutz & Consulting GmbH
Dr. Ralf Heine
Frankenstraße 348
45133 Essen, Saksa

Puh.: +49 (0) 201 9598662
Sähköposti: datenschutz@stiegelmeyer.com

 

Huomautus koskien tietojen luovuttamista Yhdysvaltoihin ja muihin jäsenvaltioiden ulkopuolisiin maihin

Käytämme mm. sellaisten yritysten työkaluja, joiden toimipaikka sijaitsee Yhdysvalloissa tai muissa jäsenmaiden ulkopuolisissa maissa, jotka eivät ole tietoturvan kannalta turvallisia. Kun nämä työkalut ovat aktiivisia, henkilötietojasi voidaan siirtää näihin jäsenmaiden ulkopuolisiin maihin ja käsitellä siellä. Huomautamme, että näissä maissa ei voida taata EU:n kanssa verrattavissa olevaa tietosuojan tasoa. Esimerkiksi yhdysvaltalaiset yritykset ovat velvoitettuja luovuttamaan henkilötietoja turvallisuusviranomaisille ilman, että voisit asianomaisena siihen oikeustoimin vaikuttaa. Sen vuoksi ei voida poissulkea, että yhdysvaltalaiset viranomaiset (esim. tiedustelupalvelut) käsittelevät, arvioivat ja säilyttävät pysyvästi yhdysvaltalaisilla palvelimilla olevia tietoja valvontatarkoituksia varten. Emme pysty vaikuttamaan tällaiseen henkilötietojen käsittelyyn.

 

Henkilötietojen käsittelyä koskevan suostumuksesi peruuttaminen

Monet henkilötietojen käsittelytoimenpiteet ovat mahdollisia vain nimenomaisella suostumuksellasi. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

Oikeus vastustaa tiedonkeruuta erityisissä tilanteissa sekä suoramarkkinointia (yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artikla 21)

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohtaan e tai f, sinulla on aina oikeus erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä; tämä koskee myös näihin säännöksiin tukeutuvaa profilointia. Henkilötietojen käsittelyn asianomainen oikeusperuste käy ilmi tästä tietosuojaselosteesta. Mikäli vastustat tietojen käsittelyä, emme saa enää käsitellä kyseisiä henkilötietojasi, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun edut, oikeudet ja vapaudet tai jos henkilötietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi (vastustus yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 21 kohdan 1 mukaan).

Jos henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointi, silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Jos vastustat henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten, niitä ei saa enää käsitellä tähän tarkoitukseen (vastustus yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 21 kohdan 2 mukaan).

 

Valitusoikeus toimivaltaisella valvontaviranomaisella

Jos yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) rikotaan, asianomaisella on oikeus valittaa asiasta valvontaviranomaiselle, erityisesti asuinpaikkansa, työpaikkansa tai väitetyn rikkomisen paikan jäsenmaassa. Valitusoikeus ei vaikuta muihin hallinnollisiin ja oikeudellisiin oikeussuojakeinoihin.

 

Tiedonsiirto-oikeus

Sinulla on oikeus saada toimitetuksi itsellesi tai kolmannelle osapuolelle koneella luettavassa muodossa tietoja, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täytäntöönpanoa varten. Mikäli vaadit tietojen luovuttamista suoraan toiselle rekisterinpitäjälle, se tapahtuu ainoastaan, jos se on teknisesti toteutettavissa.

 

Tietojen saaminen, oikaiseminen ja poistaminen

Sinulla on voimassa olevien lakisääteisten määräysten puitteissa aina oikeus saada maksutta tietoa tallennetuista henkilötiedoistasi, niiden alkuperästä, vastaanottajasta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä tarvittaessa oikeus näiden tietojen oikaisemiseen tai poistamiseen. Tämän sekä muiden henkilötietojesi keräämistä koskevien kysymysten osalta voit aina ottaa meihin yhteyttä.

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Voit tämän osalta kääntyä puoleemme aina tarvittaessa. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen pätee seuraavissa tapauksissa:

 • Jos kiistät tallentamiemme henkilötietojesi paikkansapitävyyden, tarvitsemme yleensä aikaa tämän tarkastamiseen. Tarkastuksen ajaksi sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.
 • Jos henkilötietojesi käsittely on / oli lainvastaista, voit henkilötietojen poistamisen sijaan vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.
 • Jos emme enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, voit henkilötietojen poistamisen sijaan vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.
 • Jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 21 kohdan 1 perusteella, on arvioitava sinun etusi ja meidän etumme. Odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö sinun edut meidän etumme, sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Mikäli olet rajoittanut henkilötietojesi käsittelyä, näitä henkilötietoja saa – säilyttämistä lukuun ottamatta – käsitellä ainoastaan sinun suostumuksellasi taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä.

 

SSL- tai TLS-salaus

Tällä verkkosivustolla käytetään SSL- tai TLS-salausta turvallisuussyistä sekä luottamuksellisten sisältöjen kuten sivuston ylläpitäjälle lähettämiesi tilausten tai kyselyiden siirron suojaamiseksi. Tunnistat salatun yhteyden siitä, että selaimen osoiteriville tulee ”http://“:n sijasta näkyviin ”https://“ ja lukkosymboli.

Kun olet aktivoinut SSL- tai TLS-salauksen, kolmannet osapuolet eivät voi lukea meille siirtämiäsi tietoja.

4. Tiedonkeruu tällä verkkosivustolla


Evästeet

Verkkosivustollamme käytetään nk. evästeitä (”cookies”). Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, ja ne eivät aiheuta päätelaitteellasi vahinkoa. Evästeitä tallennetaan päätelaitteellesi joko tilapäisesti yhden istunnon ajaksi (istuntokohtaiset evästeet) tai pysyvästi (pysyvät evästeet). Istuntokohtaiset evästeet poistetaan automaattisesti poistuttuasi verkkosivustoltamme. Pysyvät evästeet pysyvät tallennettuina päätelaitteellesi, kunnes poistat ne itse tai verkkoselaimesi poistaa ne automaattisesti.

Evästeet voivat olla peräisin meiltä (nk. ensimmäisen osapuolen eli first party -evästeet) tai ulkopuolisilta yrityksiltä (nk. kolmannen osapuolen eli third party -evästeet). Kolmannen osapuolen evästeet mahdollistavat ulkopuolisten yritysten tiettyjen palveluiden yhdistämisen verkkosivustoilla (esim. maksupalveluiden tarjoamiseen tarkoitetut evästeet).

Evästeillä on erilaisia toimintoja. Monet evästeet ovat teknisesti välttämättömiä, sillä tietyt verkkosivuston toiminnot eivät toimi ilman niitä (esim. ostoskoritoiminto tai videoiden näyttö). Muita evästeitä voidaan käyttää käyttäjien käyttäytymisen arviointiin tai mainontaa varten.

Evästeet, joita tarvitaan sähköisen viestinnän toteuttamiseen, tiettyjen haluamiesi toimintojen (esim. ostoskoritoiminnon) käyttämiseen tai verkkosivuston optimointiin (esim. verkkoyleisön laskemiseen) (”välttämättömät evästeet”), tallennetaan yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohdan f perusteella, mikäli muita oikeusperusteita ei ole määritetty. Välttämättömien evästeiden tallentaminen palveluidensa tarjoamiseksi teknisesti virheettömästi ja optimoidusti on verkkosivuston ylläpitäjän oikeutettu etu. Mikäli suostumus evästeiden ja verrattavissa olevien tunnistusteknologioiden tallentamiseen on selvitetty, henkilötietojen käsittely tapahtuu ainoastaan tämän suostumuksen perusteella (yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohta a ja Saksan televiestintä- ja telemediapalveluja koskevan tietosuojalain (TTDSG) 25 §:n 1 kohta); suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa.

Voit asettaa selaimesi niin, että saat ilmoituksen evästeiden asettamisesta, sekä sallia evästeet vain yksittäistapauksessa, sulkea pois evästeiden hyväksymisen tiettyjä tapauksia varten tai sulkea ne pois kokonaan sekä aktivoida evästeiden automaattisen poistamisen selaimen sulkemisen yhteydessä. Evästeiden poistaminen käytöstä voi johtaa tämän verkkosivuston toimintojen rajoittumiseen.

Tällä verkkosivustolla käytettävät evästeet ja palvelut käyvät ilmi tästä tietosuojaselostuksesta.

 

Suostumus CookieFirst-palvelulla

Tällä verkkosivustolla käytetään CookieFirst-yrityksen evästesuostumusteknologiaa suostumuksesi hankkimiseksi koskien tiettyjen evästeiden tallentamista päätelaite sekä tämän dokumentoimiseksi tietosuojan mukaisesti. Tämän teknologian tarjoaja on Digital Data Solutions B.V., Plantage Middenln 42a, 1018 DH Amsterdam, verkkosivusto: https://cookiefirst.com/ (jäljempänä ”CookieFirst“).

Tullessasi verkkosivustollemme seuraavat henkilötiedot siirretään CookieFirst-yritykseen:

 • suostumuksesi tai sen (niiden) peruutus
 • IP-osoitteesi
 • selaintasi koskevat tiedot
 • päätelaitettasi koskevat tiedot
 • verkkosivustollamme käyntisi ajankohta.

Lisäksi CookieFirst tallentaa selaimeesi evästeen, jotta annetut suostumukset tai niiden peruuttaminen voidaan kohdentaa sinuun. Näin kerättyjä tietoja säilytetään, kunnes vaadit meitä poistamaan ne tai itse poistat CookieFirst-evästeen tai henkilötietojen säilyttämisen tarkoitus raukeaa. Tämä ei vaikuta pakottaviin lakisääteisiin säilytysvelvoitteisiin.

CookieFirst-palvelua käytetään lakisääteisesti määrätyn, evästeiden käyttöä koskevan suostumuksesi hankkimiseksi. Oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 S. 1 alakohta c.

Olemme solmineet CookieFirstin kanssa henkilötietojen käsittelyä koskevan sopimuksen. Kyseessä on tietosuojaoikeudellisesti määrätty sopimus, joka takaa, että CookieFirst käsittelee verkkosivustomme kävijöiden henkilötietoja ainoastaan ohjeidemme mukaisesti ja yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) noudattaen.

 

Palvelimen lokitiedostot

Verkkosivustojen ylläpitäjä kerää ja säilyttää tietoja automaattisesti nk. palvelimen lokitiedostoissa, jotka selaimesi lähettää meille automaattisesti. Näitä ovat:

 • selaimen tyyppi ja versio
 • käytetty käyttöjärjestelmä
 • edeltävä katsottu verkkosivusto (Referrer URL)
 • kyseisen tietokoneen isäntänimi
 • palvelinkyselyn kellonaika
 • IP-osoite.

Näitä tietoja ei voida yhdistää muiden tietolähteiden kanssa.

Näiden tietojen keruu perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohtaan f. Verkkosivuston ylläpitäjän oikeutettu etu on verkkosivustonsa teknisesti virheetön esitys ja optimointi – tämä edellyttää palvelimen lokitiedostojen keräämistä.

 

Yhteydenottolomake

Jos lähetät meille kyselyitä yhteydenottolomakkeella, tallennamme tiedustelulomakkeessa antamasi tiedot ja yhteystietosi kyselyn ja mahdollisten lisäkysymysten käsittelemiseksi. Emme luovuta näitä tietoja eteenpäin ilman suostumustasi.

Näiden tietojen käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohtaan b, mikäli tiedustelusi liittyy sopimuksen täytäntöönpanoon tai on välttämätön sopimusta edeltävien toimenpiteiden suorittamiseksi. Kaikissa muissa tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme meille osoitettujen kyselyiden tehokkaasta käsittelystä (yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohta f) tai suostumukseesi (yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohta a), mikäli olet sen antanut; tämän suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa.

Säilytämme yhteydenottolomakkeessa antamiasi tietoja, kunnes vaadit meitä poistamaan ne, peruutat suostumuksesi tai henkilötietojen säilyttämisen tarkoitus raukeaa (esim. kyselyn käsittelyn päätyttyä). Tämä ei koske pakottavia lakisääteisiä määräyksiä – erityisesti säilytysaikojen osalta.

 

Tiedustelu sähköpostitse, puhelimitse tai faksilla

Jos otat meihin yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai faksilla, tallennamme ja käsittelemme kyselysi ja kaikki sen sisältämät henkilötiedot (nimi, kysely) asiasi käsittelyä varten. Emme luovuta näitä tietoja eteenpäin ilman suostumustasi.

Näiden tietojen käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohtaan b, mikäli tiedustelusi liittyy sopimuksen täytäntöönpanoon tai on välttämätön sopimusta edeltävien toimenpiteiden suorittamiseksi. Kaikissa muissa tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme meille osoitettujen kyselyiden tehokkaasta käsittelystä (yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohta f) tai suostumukseesi (yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohta a), mikäli olet sen antanut; tämän suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa.

Säilytämme yhteydenottokyselyissä lähettämiäsi tietoja, kunnes vaadit meitä poistamaan ne, peruutat suostumuksesi tai henkilötietojen säilyttämisen tarkoitus raukeaa (esim. asiasi käsittelyn päätyttyä). Tämä ei koske pakottavia lakisääteisiä määräyksiä – erityisesti lakisääteisten säilytysaikojen osalta.

 

Chattibottien käyttäminen

Käytämme chattibotteja viestintään kanssasi. Chattibotit pystyvät reagoimaan kysymyksiisi ja muihin antamiisi tietoihisi ilman ihmisen apua. Antaakseen sopivia vastauksia chattibotit analysoivat antamiesi tietojen lisäksi muita tietoja (esim. nimiä, sähköpostiosoitteita ja muita yhteystietoja, asiakasnumeroita ja muita tunnisteita, tilauksia ja chattikeskusteluita). Lisäksi chattibotin kautta voidaan kerätä IP-osoitteesi, lokitiedostoja, sijaintitietoja ja muita metatietoja. Nämä tiedot tallennetaan chattibotin tarjoajan palvelimille.

Kerättyjen tietojen perusteella voidaan luoda käyttäjäprofiileja. Lisäksi tietoja voidaan käyttää kiinnostuksen kohteita vastaavaan mainontaan sillä edellytyksellä, että muut lakisääteiset vaatimukset (erityisesti koskien suostumusta) täyttyvät. Tätä varten chattibotit voidaan yhdistää analysointi- ja markkinointityökaluihin.

Kerättyjä tietoja voidaan lisäksi käyttää chattibottiemme ja niiden vastauksien parantamiseen (koneoppiminen).

Säilytämme tai chattibotin ylläpitäjä säilyttää viestinnän puitteissa antamiasi tietoja, kunnes vaadit meitä poistamaan ne, peruutat suostumuksesi tai henkilötietojen säilyttämisen tarkoitus raukeaa (esim. kyselyn käsittelyn päätyttyä). Tämä ei koske pakottavia lakisääteisiä määräyksiä – erityisesti säilytysaikojen osalta.

Chattibottien käytön oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohta b, mikäli chattibottia käytetään sopimuksen solmimiseen tai sopimuksen täytäntöönpanoa varten. Mikäli asianmukainen suostumus on pyydetty, käsittely tapahtuu ainoastaan yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a ja Saksan televiestintä- ja telemediapalveluja koskevan tietosuojalain (TTDSG) 25 §:n 1 kohdan mukaisesti sillä edellytyksellä, että suostumus koskee evästeiden tallentamista tai pääsyä käyttäjän päätelaitteella oleviin tietoihin (esim. laitesormenjäljet) TTDSG:n mukaisesti. Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa. Kaikissa muissa tapauksissa käyttö perustuu oikeutettuun etuumme mahdollisimman tehokkaasta asiakasviestinnästä (yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohta f).

Käytämme palveluntarjoajaa Ubitec GmbH (Hasnerstraße 18, 4020 Linz, Itävalta, verkkosivusto: https://ubitec.at/de/), joka antaa käyttöömme vastaavan ohjelmiston (Ubitec Bot Framework) chattibotin käyttöä varten. Järjestelmän huollon ja/tai virheiden korjauksen yhteydessä alapalveluntarjoaja voi joissakin tapauksissa päästä käsiteltyihin henkilötietoihin.

Olemme solmineet Ubitecin kanssa henkilötietojen käsittelyä koskevan sopimuksen. Kyseessä on tietosuojaoikeudellisesti määrätty sopimus, joka takaa, että Ubitec käsittelee verkkosivustomme kävijöiden henkilötietoja ainoastaan ohjeidemme mukaisesti ja yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) noudattaen.

5. Analyysityökalut ja mainonta


Google Tag Manager

Käytämme Google Tag Manager -järjestelmää. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Google Tag Manager on työkalu, jonka avulla seuranta- tai tilastotyökaluja sekä muita teknologioita voidaan yhdistää verkkosivustoomme. Google Tag Manager ei itse luo käyttäjäprofiileja, tallenna evästeitä eikä tee itsenäisiä analyysejä. Google Tag Manager ainoastaan hallitsee ja käyttää sen kautta integroituja työkaluja. Google Tag Manager kerää kuitenkin IP-osoitteesi, joka voidaan myös siirtää Googlen emoyhtiölle Yhdysvalloissa.

Google Tag Managerin käyttö perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohtaan f. Verkkosivuston ylläpitäjän oikeutettu etu on eri työkalujen nopea ja vaivaton yhdistäminen ja hallinta verkkosivustolla. Mikäli asianmukainen suostumus on pyydetty, käsittely tapahtuu ainoastaan yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a ja Saksan televiestintä- ja telemediapalveluja koskevan tietosuojalain (TTDSG) 25 §:n 1 kohdan mukaisesti sillä edellytyksellä, että suostumus koskee evästeiden tallentamista tai pääsyä käyttäjän päätelaitteella oleviin tietoihin (esim. laitesormenjäljet) TTDSG:n mukaisesti. Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa.

 

Google Analytics

Tällä verkkosivustolla käytetään Google Analytics verkkosivustojen analytiikkapalvelun toimintoja. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited (”Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Google Analytics -palvelun avulla verkkosivuston ylläpitäjä pystyy analysoimaan verkkosivuston kävijöiden käyttäytymistä. Verkkosivuston ylläpitäjä saa sitä kautta erilaisia käyttötietoja, kuten sivujen avaukset, viipymisaika, käytetyt käyttöjärjestelmät ja käyttäjän alkuperä. Nämä tiedot kohdennetaan käyttäjän päätelaitteeseen. Kohdentamista käyttäjätunnukseen ei tehdä.

Lisäksi Google Analyticsin avulla voimme kirjata muun muassa hiiren ja vierityksen liikkeet sekä napsautukset. Google Analytics käyttää myös erilaisia mallinnusmenetelmiä täydentääkseen kerättyjä tietojoukkoja, ja tietojen analysoinnissa käytetään koneoppimistekniikoita.

Google Analytics käyttää tekniikoita, jotka tunnistavat käyttäjän käyttäjien toimintamallien analysoimiseksi (esimerkiksi evästeitä tai laitesormenjälkeä). Googlen tallentamat verkkosivuston käyttötiedot siirretään pääsääntöisesti Googlen palvelimelle Yhdysvalloissa, jonne tiedot tallennetaan.

Tämän palvelun käyttö perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a ja Saksan televiestintä- ja telemediapalveluja koskevan tietosuojalain (TTDSG) 25 §:n 1 kohdan mukaisesti antamaasi suostumukseesi. Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa.

Tiedonsiirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission mallisopimuslausekkeisiin. Lisätietoja on osoitteessa: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

IP-osoitteen anonymisointi

Olemme aktivoineet tällä verkkosivustolla IP-osoitteen anonymisoinnin toiminnon. Sen vuoksi Google lyhentää IP-osoitteesi Euroopan unionin jäsenmaissa tai muissa Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen jäsenmaissa ennen IP-osoitteen siirtämistä Yhdysvaltoihin. Vain poikkeustapauksissa koko IP-osoite lähetetään Googlen Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille ja lyhennetään siellä. Google käyttää näitä tietoja verkkosivuston palveluntarjoajan puolesta arvioidakseen verkkosivuston käyttöä, kootakseen raportteja verkkosivuston toimista verkkosivuston operaattoreille ja tarjotakseen muita verkkosivuston toimintaan ja Internetin käyttöön liittyviä palveluja verkkosivuston palveluntarjoajalle. Google ei yhdistä IP-osoitettasi muihin Google Analytics -palvelun siirtämiin tietoihin.

 

Selaimen liitännäinen

Voit estää Googlea keräämästä ja käsittelemästä henkilötietojasi lataamalla ja asentamalla seuraavasta linkistä saatavan selaimen liitännäisen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Lisätietoja käyttäjätietojen käsittelystä Google Analytics -palvelussa on Googlen tietosuojaselosteessa: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Google-signaalit

Käytämme Google-signaaleja. Käydessäsi verkkosivustollamme Google Analytics kerää mm. sijaintisi, hakuhistoriasi ja YouTube-historiasi sekä demografisia tietoja (käyttäjätiedot). Google-signaalien avulla näitä tietoja voidaan käyttää henkilökohtaiseen mainontaan. Jos sinulla on Google-tili, Google-signaalit yhdistävät käyttäjätiedot Google-tiliisi ja käyttävät niitä henkilökohtaisiin mainosviesteihin. Tietojen avulla laaditaan lisäksi anonymisoituja tilastoja käyttäjiemme käyttäytymisestä.

 

Google Analytics -palvelun ”Demografiset tiedot” -toiminto

Tällä verkkosivustolla käytetään Google Analytics -palvelun ”Demografiset tiedot” -toimintoa sopivien mainosten näyttämiseksi verkkosivustojen kävijöille Googlen mainosverkostossa. Sen avulla voidaan laatia raportteja, jotka sisältävät tietoja verkkosivuston kävijöiden iästä, sukupuolesta ja kiinnostuksen kohteista. Nämä tiedot ovat peräisin Googlen kiinnostuskohtaisesta mainonnasta sekä ulkopuolisten yritysten kävijätiedoista. Näitä tietoja ei voida kohdentaa tiettyyn henkilöön. Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä milloin tahansa Google-tilin näyttöasetuksissa tai kieltää Google Analytics -palvelua yleisesti keräämästä henkilötietojasi kohdassa ”Henkilötietojen keräämisen vastustaminen” kuvatulla tavalla.

Olemme solmineet Googlen kanssa henkilötietojen käsittelyä koskevan sopimuksen ja noudatamme Google Analytics -palvelun käytössä kaikkia Saksan tietosuojaviranomaisten tiukkoja vaatimuksia.

 

Google Ads

Verkkosivuston ylläpitäjä käyttää Google Ads -toimintoa. Google Ads on verkkomainontaohjelma, jonka omistaa Google Ireland Limited (”Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Google Ads antaa meille mahdollisuuden näyttää mainoksia Googlen hakukoneessa tai kolmansien osapuolten verkkosivustoissa, jos käyttäjä syöttää tiettyjä hakusanoja Googleen (hakusanakohdistus). On myös mahdollista sijoittaa kohdistettuja mainoksia Googlen hallussa olevien käyttäjätietojen perusteella (esimerkiksi sijaintitiedot ja kiinnostuksen kohteet) (kohderyhmäkohdistus). Verkkosivuston ylläpitäjänä voimme analysoida näitä tietoja kvantitatiivisesti, esimerkiksi analysoimalla, mitkä hakusanat johtivat mainostemme näyttämiseen ja kuinka monta mainosta johti tiettyyn napsautusmäärään.

Tämän palvelun käyttö perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a ja Saksan televiestintä- ja telemediapalveluja koskevan tietosuojalain (TTDSG) 25 §:n 1 kohdan mukaisesti antamaasi suostumukseesi. Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa.

Tiedonsiirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission mallisopimuslausekkeisiin. Lisätietoja on osoitteessa: https://policies.google.com/privacy/frameworks ja https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

Google Ads Remarketing

Tällä verkkosivustolla käytetään Google Ads Remarketing -toimintoja. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited (”Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Google Ads Remarketing -toiminnon avulla voimme kohdentaa verkkotarjontaamme käyttäviä henkilöitä tiettyihin kohderyhmiin ja sen perusteella näyttää heille kiinnostuksen kohteiden mukaisia mainoksia Googlen mainosverkostossa (remarketing tai retargeting).

Lisäksi Google Ads Remarketing -toiminnon avulla luodut mainonnan kohderyhmät voidaan yhdistää Googlen laitteidenvälisiin toimintoihin. Tällä tavalla voidaan näyttää kiinnostuksen kohteiden mukaista, henkilökohtaista mainontaa, joka räätälöidään päätelaitteella (esim. matkapuhelimessa) havaitusta aiemmasta käyttäytymisestä ja selailukäyttäytymisestä riippuen ja näytetään myös toisella päätelaitteellasi (esim. tabletti tai pöytätietokone).

Jos sinulla on Google-tili, voit kieltää henkilökohtaisen mainonnan seuraavassa linkissä: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Tämän palvelun käyttö perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a ja Saksan televiestintä- ja telemediapalveluja koskevan tietosuojalain (TTDSG) 25 §:n 1 kohdan mukaisesti antamaasi suostumukseesi. Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa.

Lisätiedot ja tietosuojamääräykset käyvät ilmi Googlen tietosuojaselosteesta: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

 

Google--konversioseuranta

Tällä verkkosivustolla käytetään Google Conversion Tracking -konversioseurantaa. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited (”Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Googlen konversioseurannan avulla Google ja me pystymme tunnistamaan, onko käyttäjä käyttänyt tiettyjä toimintoja. Siten voimme esimerkiksi arvioida, mitä verkkosivustomme painikkeita on klikattu kuinka usein ja mitä tuotteita on katsottu ja ostettu erityisen usein. Näiden tietojen perusteella pystymme laatimaan konversiotilastoja. Näemme mainoksiamme klikanneiden käyttäjien kokonaismäärän sekä heidän suorittamansa toimenpiteet. Emme saa tietoja, joiden perusteella voisimme tunnistaa käyttäjän henkilökohtaisesti. Google itse käyttää tunnistusevästeitä tai muita vastaavia tunnistusteknologioita.

Tämän palvelun käyttö perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a ja Saksan televiestintä- ja telemediapalveluja koskevan tietosuojalain (TTDSG) 25 §:n 1 kohdan mukaisesti antamaasi suostumukseesi. Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa.

Lisätietoja Googlen konversioseurannasta on Googlen tietosuojamääräyksissä: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Meta-pikseli (aiemmin Facebook-pikseli)

Tällä verkkosivustolla käytetään konversion mittaamiseen Facebookin/Metan kävijätietojen pikseliä. Tämän palvelun tarjoaja on Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanti. Facebookin antamien tietojen mukaan kerättyjä tietoja luovutetaan kuitenkin myös Yhdysvaltoihin ja muihin jäsenvaltioiden ulkopuolisiin maihin.

Verkkosivustojen kävijöiden käyttäytymistä voidaan seurata siten, että heidät ohjataan palveluntarjoajan verkkosivustolle Facebookissa näkyvää mainosta napsautettaessa. Tämän avulla voidaan arvioida Facebook-mainosten tehoa tilastollisesti ja markkinointitutkimusta varten sekä optimoida tulevia mainontatoimia.

Kerätyt tiedot ovat meille palveluntarjoana anonymisoituja emmekä pysty päättelemään käyttäjien henkilöllisyyttä niiden perusteella. Facebook kuitenkin säilyttää ja käsittelee tietoja niin, että yhdistäminen kyseiseen käyttäjäprofiiliin on aina mahdollista, ja Facebook voi käyttää tietoja omiin mainostarkoituksiinsa Facebookin henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten (https://de-de.facebook.com/about/privacy/) mukaisesti. Sen avulla Facebook voi mahdollistaa mainosten näytön Facebook-sivuilla ja Facebookin ulkopuolella. Verkkosivuston ylläpitäjänä emme voi vaikuttaa tietojen käyttöön.

Tämän palvelun käyttö perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a ja Saksan televiestintä- ja telemediapalveluja koskevan tietosuojalain (TTDSG) 25 §:n 1 kohdan mukaisesti antamaasi suostumukseesi. Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa.

Mikäli verkkosivustollamme kerätään henkilötietoja tässä kuvattujen työkalujen avulla ja niitä luovutetaan Facebookille, vastaamme yhdessä Meta Platforms Ireland Limitedin, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti, kanssa tästä henkilötietojen käsittelystä (yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 26 mukaan). Yhteisvastuu rajoittuu ainoastaan tietojen keräämiseen ja tietojen luovuttamiseen Facebookille. Se, miten Facebook käsittelee tietoja luovuttamisen jälkeen, ei kuulu yhteisvastuun piiriin. Yhteisvelvoitteemme on määritelty yhteistä tietojenkäsittelyä koskevassa sopimuksessa. Sopimuksen tarkka sisältö on osoitteessa: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Tämän sopimuksen mukaisesti olemme vastuussa tietosuojaa koskevien tietojen jakamisesta Facebook-työkalujen käytön yhteydessä sekä työkalujen käyttöönotosta tietosuojalainsäädännön kannalta turvallisella tavalla verkkosivustollamme. Facebook-tuotteiden tietoturvasta vastaa Facebook. Asianomaisten oikeuksiin liittyviä vaatimuksia (esim. tietojen pyytäminen) Facebookin käsittelemien henkilötietojen suhteen voidaan esittää suoraan Facebookille. Jos osoitat meille asianomaisten oikeuksiin liittyviä vaatimuksia, olemme velvollisia antamaan ne eteenpäin Facebookille.

Tiedonsiirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission mallisopimuslausekkeisiin. Lisätietoja on osoitteessa: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum ja https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Lisätietoja yksityisyytesi suojaamisesta on Facebookin tietosuojaselosteessa: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Voit lisäksi poistaa käytöstä ”Custom Audiences” -remarketing-toiminnon mainosten asetuksissa kohdassa https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . Tätä varten sinun on kirjauduttuva sisään Facebookiin.

Jos sinulla ei ole Facebook-tiliä, voit poistaa Facebookin käyttäjäkohtaisen mainonnan käytöstä European Interactive Digital Advertising Alliancen verkkosivustolla: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 

Facebook Conversion API

Olemme liittäneet Facebook Conversion API -toiminnon tähän verkkosivustoon. Tämän palvelun tarjoaja on Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanti. Facebookin antamien tietojen mukaan kerättyjä tietoja luovutetaan kuitenkin myös Yhdysvaltoihin ja muihin jäsenvaltioiden ulkopuolisiin maihin.

Facebook Conversion API -toiminnon avulla voimme kerätä tietoja verkkosivustojemme kävijöiden toimista verkkosivustollamme ja luovuttaa nämä tiedot Facebookille mainonnamme parantamiseksi Facebookissa.

Kerättäviä tietoja ovat erityisesti sivun avaamisen kellonaika, avattu verkkosivu, IP-osoitteesi ja käyttäjäagenttisi sekä mahdollisesti muita erityisiä tietoja (esim. ostetut tuotteet, ostoskorin arvo ja valuutta). Täydellinen yleiskuva kerätyistä tiedoista on osoitteessa: https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/parameters.

Tämän palvelun käyttö perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a ja Saksan televiestintä- ja telemediapalveluja koskevan tietosuojalain (TTDSG) 25 §:n 1 kohdan mukaisesti antamaasi suostumukseesi. Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa.

Mikäli verkkosivustollamme kerätään henkilötietoja tässä kuvattujen työkalujen avulla ja niitä luovutetaan Facebookille, vastaamme yhdessä Meta Platforms Ireland Limitedin, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti, kanssa tästä henkilötietojen käsittelystä (yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 26 mukaan). Yhteisvastuu rajoittuu ainoastaan tietojen keräämiseen ja tietojen luovuttamiseen Facebookille. Se, miten Facebook käsittelee tietoja luovuttamisen jälkeen, ei kuulu yhteisvastuun piiriin. Yhteisvelvoitteemme on määritelty yhteistä tietojenkäsittelyä koskevassa sopimuksessa. Sopimuksen tarkka sisältö on osoitteessa: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Tämän sopimuksen mukaisesti olemme vastuussa tietosuojaa koskevien tietojen jakamisesta Facebook-työkalujen käytön yhteydessä sekä työkalujen käyttöönotosta tietosuojalainsäädännön kannalta turvallisella tavalla verkkosivustollamme. Facebook-tuotteiden tietoturvasta vastaa Facebook. Asianomaisten oikeuksiin liittyviä vaatimuksia (esim. tietojen pyytäminen) Facebookin käsittelemien henkilötietojen suhteen voidaan esittää suoraan Facebookille. Jos osoitat meille asianomaisten oikeuksiin liittyviä vaatimuksia, olemme velvollisia antamaan ne eteenpäin Facebookille.

Tiedonsiirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission mallisopimuslausekkeisiin. Lisätietoja on osoitteessa: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum ja https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Lisätietoja yksityisyytesi suojaamisesta on Facebookin tietosuojaselosteessa: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Olemme solmineet henkilötietojen käsittelyä koskevan sopimuksen edellä mainitun palvelun käyttämiseksi. Kyseessä on tietosuojaoikeudellisesti määrätty sopimus, joka takaa, että palvelu käsittelee verkkosivustomme kävijöiden henkilötietoja ainoastaan ohjeidemme mukaisesti ja yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) noudattaen.

 

Facebook Custom Audiences

Käytämme Facebook Custom Audiences -palvelua. Tämän palvelun tarjoaja on Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanti.

Jos käyt verkkosivustoillamme ja sovelluksissamme ja käytät niitä, käytät maksuttomia tai maksullisia palveluitamme, siirrät meille tietojasi tai käytät yrityksemme Facebook-sisältöä, keräämme sen yhteydessä henkilötietojasi. Jos olet antanut suostumuksesi Facebook Custom Audiencesin käyttöön, siirrämme näitä tietoja Facebookille ja Facebook voi näyttää niiden perusteella sinulle sopivaa mainontaa. Lisäksi tietojesi perusteella voidaan määritellä kohderyhmiä (Lookalike Audiences).

Facebook käsittelee näitä tietoja henkilötietojen käsittelijänä. Tarkempia tietoja on Facebookin käyttöehdoissa: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

Tämän palvelun käyttö perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a ja Saksan televiestintä- ja telemediapalveluja koskevan tietosuojalain (TTDSG) 25 §:n 1 kohdan mukaisesti antamaasi suostumukseesi. Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa.

Tiedonsiirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission mallisopimuslausekkeisiin. Lisätietoja on osoitteessa: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience ja https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

 

LinkedIn Insight Tag

Tällä verkkosivustolla käytetään LinkedIn-palvelun Insight-Tagiä. Tämän palvelun tarjoaja on LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanti.

 

Henkilötietojen käsittely LinkedIn Insight Tag -tunnisteella

LinkedIn Insight Tag -tunnisteen avulla saamme tietoja verkkosivustomme kävijöistä. Jos verkkosivuston kävijä on rekisteröitynyt LinkedIn-palveluun, voimme analysoida mm. verkkosivuston kävijöidemme ammattiin liittyviä tietoja (esim. uran vaihe, yrityksen koko, maa, sijainti, toimiala ja ammattinimike) sekä siten kohdentaa sivustomme paremmin kyseisiin kohderyhmiin. LinkedIn Insight Tag -tunnisteen avulla voimme lisäksi määritellä, tekevätkö verkkosivustomme kävijät ostoksia tai muita toimenpiteitä (konversion mittaus). Konversiota voidaan mitata myös laitteiden välillä (esim. tietokoneelta tabletille). LinkedIn Insight Tag tarjoaa lisäksi retargeting-toiminnon, jonka avulla voimme näyttää verkkosivustomme kävijöille kohdistettua mainontaa verkkosivustomme ulkopuolella; LinkedIn-palvelun mukaan mainonnan kohdehenkilöitä ei kuitenkaan tunnisteta.

LinkedIn itse kerää lisäksi nk. lokitiedostoja (URL, edeltävä katsottu verkkosivusto (Referrer URL), IP-osoite, laitteen ja selaimet ominaisuudet sekä verkkosivuston avaamisen kellonaika). IP-osoitteet lyhennetään tai (mikäli niitä käytetään LinkedIn-jäsenien saavuttamiseksi laitteiden välisesti) pseudonymisoidaan (hash). LinkedIn poistaa LinkedIn-jäsenien suorat tunnukset seitsemän päivän kuluttua. Jäljelle jääneet pseudonymisoidut tiedot poistetaan sitten 180 päivän kuluessa.

Verkkosivuston ylläpitäjänä emme pysty kohdentamaan LinkedIn-palvelun keräämiä tietoja tiettyihin yksittäisiin henkilöihin. LinkedIn tallentaa kerätyt verkkosivuston kävijöiden henkilötiedot palvelimilleen Yhdysvalloissa ja käyttää niitä omiin mainontatoimiinsa. Lisätietoja on LinkedIn-palvelun tietosuojaselosteessa: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

 

Oikeusperuste

Mikäli suostumus on hankittu, edellä mainitun palvelun käyttö perustuu yksinomaan yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohtaan a ja Saksan televiestintä- ja telemediapalveluja koskevan tietosuojalain (TTDSG) 25 §:än. Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa. Mikäli suostumusta ei ole annettu, palvelun käyttö perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohtaan f; verkkosivuston ylläpitäjän oikeutettu etu on tehokkaat mainontatoimet sosiaalisia medioita hyödyntäen.

Tiedonsiirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission mallisopimuslausekkeisiin. Lisätietoja on osoitteessa: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa ja https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

 

LinkedIn Insight Tag -tunnisteen käytön vastustaminen

LinkedIn-palvelun tekemää käyttäjien käyttäytymisen analysointia ja kohdistettua mainontaa voidaan vastustaa seuraavassa linkissä: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Lisäksi LinkedIn-jäsenet voivat hallita henkilötietojensa käyttöä mainontaan käyttäjätilinsä asetuksissa. Jos haluat välttää verkkosivustollamme LinkedIn-palvelun keräämien tietojen ja LinkedIn-tilisi yhdistämisen toisiinsa, sinun pitää kirjautua ulos LinkedIn-tililtä ennen verkkosivustomme avaamista.

Olemme solmineet henkilötietojen käsittelyä koskevan sopimuksen edellä mainitun palvelun käyttämiseksi. Kyseessä on tietosuojaoikeudellisesti määrätty sopimus, joka takaa, että palvelu käsittelee verkkosivustomme kävijöiden henkilötietoja ainoastaan ohjeidemme mukaisesti ja yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) noudattaen.

6. Uutiskirjeet


Uutiskirjeiden tiedot

Jos haluat tilata verkkosivustollamme tarjotun uutiskirjeen, tarvitsemme sähköpostiosoitteesi sekä tietoja, joiden avulla voimme tarkistaa, että olet antamasi sähköpostiosoitteen omistaja ja hyväksyt uutiskirjeen vastaanottamisen. Muita tietoja ei kerätä tai niitä kerätään ainoastaan vapaaehtoisesti. Uutiskirjeiden hallinnointiin käytämme uutiskirjeiden palveluntarjoajia, jotka kuvataan seuraavassa.

 

CleverReach

Tällä verkkosivustolla käytetään CleverReach-palvelua uutiskirjeiden lähettämiseen. Palveluntarjoaja on CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Saksa (jäljempänä ”CleverReach“). CleverReach on uutiskirjeiden hallintaan ja analysoimiseen käytettävä palvelu. Uutiskirjetilauksessa antamasi tiedot (esim. sähköpostiosoite) tallennetaan Saksassa tai Irlannissa sijaitseville CleverReachin palvelimille.

CleverReach-palvelulla lähetetyt uutiskirjeemme mahdollistavat uutiskirjeiden vastaanottajien käyttäytymisen analysoimisen. Sen avulla voidaan mm. analysoida, kuinka monta vastaanottajaa on avannut uutiskirjeviestin ja kuinka montaa uutiskirjeen sisältämää linkkiä on napsautettu. Nk. konversioseurannan avulla voidaan lisäksi analysoida, onko uutiskirjeen sisältämän linkin napsautuksen jälkeen tapahtunut ennalta määritetty toimi (esim. tuotteen ostaminen tällä verkkosivustolla). Lisätietoja CleverReach-uutiskirjeen avulla tehtävästä tietojen analysoinnista on osoitteessa: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi (yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohta a). Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa lopettamalla uutiskirjeen tilauksen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta jo suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Jos et halua CleverReachin suorittavan analysointia, sinun on lopetettava uutiskirjeen tilaus. Tätä varten jokainen uutiskirjeviesti sisältää asianmukaisen linkin.

Säilytämme tai uutiskirjeiden palveluntarjoaja säilyttää uutiskirjetilausta varten tallennettuja tietojasi siihen saakka, kunnes lopetat uutiskirjetilauksen, ja ne poistetaan uutiskirjeen jakelulistalta uutiskirjetilauksen peruuttamisen jälkeen. Tämä ei koske muihin tarkoituksiin tallentamiamme tietoja.

Kun sinut on poistettu uutiskirjeen jakelulistalta, tallennamme tai uutiskirjeiden palveluntarjoaja tallentaa sähköpostiosoitteesi tarvittaessa mustalle listalle (”blacklist”), mikäli se on välttämätöntä tulevien postitusten estämiseksi. Mustan listan tietoja käytetään ainoastaan tähän tarkoitukseen eikä niitä yhdistetä muiden tietojen kanssa. Tämä on sekä sinun etusi että meidän etumme mukaista uutiskirjeiden lähettämistä koskevien lakisääteisten määräysten noudattamiseksi (oikeutettu etu yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohdan f mukaan). Tietojen säilyttäminen mustalla listalla ei ole ajallisesti rajoitettua. Voit vastustaa säilyttämistä, mikäli sinun etusi syrjäyttävät meidän oikeutetun etumme.

Lisätietoja on CleverReachin tietosuojamääräyksissä osoitteessa: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Olemme solmineet henkilötietojen käsittelyä koskevan sopimuksen edellä mainitun palvelun käyttämiseksi. Kyseessä on tietosuojaoikeudellisesti määrätty sopimus, joka takaa, että palvelu käsittelee verkkosivustomme kävijöiden henkilötietoja ainoastaan ohjeidemme mukaisesti ja yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) noudattaen.

7. Liitännäiset ja työkalut


YouTube ja laajennettu tietosuoja

Tähän verkkosivustoon on integroitu YouTube-verkkosivuston videoita. Verkkosivuston ylläpitäjä on Google Ireland Limited (”Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Käytämme YouTubea laajennetussa tietosuojatilassa. YouTuben mukaan tämä tila varmistaa, että YouTube ei tallenna mitään tietoja tämän verkkosivuston kävijöistä, ennen kuin he katsovat videon. Laajennettu tietosuojatila ei kuitenkaan välttämättä sulje pois tietojen luovuttamista YouTube-kumppaneille. YouTube muodostaa esimerkiksi aina yhteyden Google DoubleClick -verkostoon riippumatta siitä, katsotko videota.

Kun aloitat YouTube-videon toiston tällä verkkosivustolla, muodostetaan yhteys YouTuben palvelimiin. Tämän seurauksena YouTube-palvelin saa tiedon siitä, millä sivuillamme olet käynyt. Jos olet kirjautuneena YouTube-tilillesi, annat YouTubelle mahdollisuuden liittää selauskäyttäytymisesi suoraan henkilökohtaiseen profiiliisi. Voit estää tämän kirjautumalla ulos YouTube-tililtäsi.

Kun olet aloittanut videon toiston, YouTube voi asettaa laitteellesi erilaisia evästeitä tai käyttää vastaavia tekniikoita (esimerkiksi laitesormenjälkeä) tunnistusta varten. Näin YouTube voi saada tietoja tämän verkkosivuston kävijöistä. Näitä tietoja käytetään muun muassa videotilastojen tuottamiseen sivuston käytettävyyden parantamiseksi ja petosyritysten estämiseksi.

Tietyissä olosuhteissa voidaan käynnistää muita tietojenkäsittelytapahtumia, kun olet alkanut toistaa YouTube-videoita. Mitkään näistä eivät ole meidän hallinnassamme.

YouTuben käyttö tapahtuu verkkotarjontamme kiinnostavan esityksen edistämiseksi. Tämä on yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohdan f mukainen oikeutettu etu. Mikäli asianmukainen suostumus on pyydetty, käsittely tapahtuu ainoastaan yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a ja Saksan televiestintä- ja telemediapalveluja koskevan tietosuojalain (TTDSG) 25 §:n 1 kohdan mukaisesti sillä edellytyksellä, että suostumus koskee evästeiden tallentamista tai pääsyä käyttäjän päätelaitteella oleviin tietoihin (esim. laitesormenjäljet) TTDSG:n mukaisesti. Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa.

Lisätietoja YouTuben tietosuojasta on sen tietosuojaselosteessa osoitteessa: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Google Maps

Tällä verkkosivustolla käytetään Google Maps -karttapalvelua. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited (”Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Google Maps -palvelun toimintojen käyttäminen edellyttää IP-osoitteesi tallentamista. Nämä tiedot siirretään ja tallennetaan yleensä Googlen palvelimille Yhdysvalloissa. Tämän verkkosivuston tarjoaja ei voi vaikuttaa tähän tiedonsiirtoon. Jos Google Maps on aktivoitu, Googlella on mahdollisuus käyttää Google-fontteja fonttien yhdenmukaisuuden varmistamiseksi. Kun käytät Google Mapsia, selaimesi lataa tarvittavat web-fontit selaimen välimuistiin, jotta teksti ja fontit näkyvät oikein.

Google Mapsin käytön etuna on verkkotarjontamme kiinnostava esitys sekä verkkosivustollamme määritettyjen paikkakuntien löytämisen helpottaminen. Tämä on yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohdan f mukainen oikeutettu etu. Mikäli asianmukainen suostumus on pyydetty, käsittely tapahtuu ainoastaan yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a ja Saksan televiestintä- ja telemediapalveluja koskevan tietosuojalain (TTDSG) 25 §:n 1 kohdan mukaisesti sillä edellytyksellä, että suostumus koskee evästeiden tallentamista tai pääsyä käyttäjän päätelaitteella oleviin tietoihin (esim. laitesormenjäljet) TTDSG:n mukaisesti. Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa.

Tiedonsiirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission mallisopimuslausekkeisiin. Lisätietoja on osoitteessa: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ ja https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Lisätietoja käyttäjätietojen käsittelystä on Googlen tietosuojaselosteessa: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

8. Omat palvelut


Työnhakijoiden henkilötietojen käsittely

Tarjoamme mahdollisuuden lähettää meille työpaikkahakemuksia (esim. sähköpostitse tai postitse). Kerromme seuraavassa rekrytoinnin puitteissa kerättyjen henkilötietojen laajuudesta, tarkoituksesta ja käytöstä. Takaamme, että henkilötietojesi keräämisessä, käsittelyssä ja käytössä noudatetaan voimassa olevaa tietosuojalakia ja kaikkia muita lakisääteisiä määräyksiä ja että tietojasi käsitellään täysin luottamuksellisesti.

 

Kerättävien tietojen laajuus ja tarkoitus

Lähetettyäsi meille hakemuksen käsittelemme siihen liittyviä henkilötietoja (esim. yhteys- ja viestintätiedot, hakemusasiakirjat, haastattelun yhteydessä tehdyt muistiinpanot jne.) siten kuin se on välttämätöntä työsuhteen alkamista koskevaa päätöstä varten. Oikeusperuste on Saksan liittotasavallan tietosuojalain (BDSG) 26 § (työsuhteen muodostaminen), yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohta b (yleinen sopimuksen tekeminen) ja – mikäli olet antanut suostumuksen – yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohta a. Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa. Henkilötietojasi annetaan yrityksessämme ainoastaan hakemuksesi käsittelyssä osallisena oleville henkilöille.

Jos hakemuksesi hyväksytään, meille antamiasi tietoja säilytetään Saksan liittotasavallan tietosuojalain (BDSG) 26 §:n ja yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohdan b perusteella työsuhteen toteuttamiseksi tietojenkäsittelyjärjestelmissämme.

 

Tietojen säilytysaika

Jos emme pysty tarjoamaan sinulle työpaikkaa, hylkäät työtarjouksemme tai peruutat työhakemuksesi, pidätämme oikeuden säilyttää meille antamiasi tietoja oikeutetun etumme perusteella (yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohta f) enintään 6 kuukautta rekrytointiprosessin päättymisestä (hakemuksen hylkäys tai peruutus). Sen jälkeen tiedot poistetaan ja hakemusasiakirjat tuhotaan. Säilytyksen tarkoituksena on ainoastaan varmistaa todistusaineisto mahdollisessa riita-asiassa. Mikäli on ilmeistä, että tietoja tarvitaan 6 kuukauden määräajan jälkeen (esim. uhkaavan tai vireillä olevan riita-asian vuoksi), tiedot poistetaan vasta, kun jatkuvan säilytyksen tarkoitus raukeaa.

Säilytysaikaa voidaan lisäksi pidentää, jos olet antanut asianmukaisen suostumuksen (yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohta a) tai lakisääteiset säilytysvelvollisuudet estävät poistamisen.


Henkilötietojen käsittely sosiaalisissa verkostoissa


Ylläpidämme julkisia profiileja sosiaalisissa verkostoissa. Tarkemmat tiedot käyttämistämme sosiaalisista verkostoista ovat alla.

Sosiaaliset verkostot, kuten Facebook ja LinkedIn, pystyvät yleensä laajasti analysoimaan käyttäytymistäsi käyttäjänä, kun käyt heidän verkkosivustoillaan tai verkkosivustolla, jossa on integroitua sosiaalisen median sisältöä (esim. tykkää-painike ja mainoksia). Käynti sosiaalisen median sivuillamme käynnistää useita tietosuojan kannalta merkityksellisiä käsittelytoimia. Yksityiskohtaisesti:

Kun kirjaudut sisään sosiaalisen median tilillesi ja käyt sosiaalisen median sivullamme, sosiaalisen median alustan ylläpitäjä voi kohdentaa tämän käynnin käyttäjätiliisi. Henkilötietojasi voidaan joissakin tapauksissa kerätä kuitenkin myös silloin, kun et ole sisäänkirjautunut tai sinulla ei ole tiliä kyseisellä sosiaalisen median alustalla. Tällöin tietoja kerätään esimerkiksi päätelaitteellesi tallennettavilla evästeillä tai IP-osoitteesi avulla.

Näin kerättyjen tietojen avulla sosiaalisen median alustojen ylläpitäjä voi luoda käyttäjäprofiileja, joihin tallennetaan mieltymyksiäsi ja kiinnostuksesi kohteita. Tällä tavalla sinulle voidaan näyttää kiinnostuksen kohteiden mukaista mainontaa kyseisen sosiaalisen median sivulla ja sen ulkopuolella. Jos sinulla on tili kyseisessä sosiaalisessa verkostossa, kiinnostuksen kohteiden mukaista mainontaa voidaan näyttää kaikilla laitteilla, joilla olet tai olet ollut sisäänkirjautuneena.

Huomioi lisäksi, että emme pysty seuraamaan kaikkia käsittelytoimia sosiaalisen median alustoilla. Palveluntarjoajasta riippuen sosiaalisen median alustojen ylläpitäjät voivat joissakin tapauksissa tehdä muita käsittelytoimia. Katso tätä koskevia lisätietoja kyseisten sosiaalisen median alustojen käyttöehdoista ja tietosuojasäännöistä.

 

Oikeusperuste

Sosiaalisen median sivujemme tarkoituksena on taata mahdollisimman laaja näkyvyys Internetissä. Tämä on yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohdan f mukainen oikeutettu etu. Sosiaalisissa verkostoissa käynnistetyt analyysit perustuvat mahdollisesti poikkeaviin oikeusperusteisiin, jotka sosiaalisten verkostojen ylläpitäjien on määriteltävä (esim. yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a mukainen suostumus).

 

Rekisterinpitäjä ja oikeudelliset vaateet

Käydessäsi sosiaalisen median sivullamme (esim. Facebookissa) vastaamme yhdessä sosiaalisen median alustan ylläpitäjän kanssa tästä käynnistä käynnistyneistä tietojenkäsittelytoimista. Voit esittää oikeusvaateitasi (tiedon saaminen, oikaiseminen, poistaminen, käsittelyn rajoittaminen, tiedonsiirto ja valitukset) lähtökohtaisesti sekä meille että kyseisen sosiaalisen median alustan ylläpitäjälle (esim. Facebookille).

Huomioi, että huolimatta yhteisvastuustamme sosiaalisen median alustojen ylläpitäjien kanssa emme kuitenkaan voi täysin vaikuttaa sosiaalisen median alustojen tietojenkäsittelytoimiin. Mahdollisuutemme määräytyvät kyseisen palveluntarjoajan yrityksen toimintaperiaatteiden mukaan.

 

Tietojen säilyttämisaika

Suoraan sosiaalisen median sivuilla keräämämme tiedot poistetaan järjestelmistämme heti vaadittuasi niiden poistamista, peruutettuasi säilyttämistä koskevan suostumuksesi tai kun tietojen säilyttämisen tarkoitus raukeaa. Tallennetut evästeet pysyvät päätelaitteellasi, kunnes poistat evästeet. Tämä ei koske pakottavia lakisääteisiä määräyksiä – erityisesti säilytysaikojen osalta.

Emme voi vaikuttaa sosiaalisten verkostojen ylläpitäjien omiin tarkoituksiinsa keräämien tietojen säilytysaikaan. Tiedustele tarkempia tietoja suoraan sosiaalisten verkostojen ylläpitäjiltä (esim. niiden tietosuojaselosteista, katso alla).

 

Oikeutesi

Sinulla on aina oikeus saada maksutta tietoja tallennettujen henkilötietojesi alkuperästä, vastaanottajasta ja käyttötarkoituksesta. Sinulla on myös vastustamista ja tiedonsiirtoa koskeva oikeus sekä valitusoikeus toimivaltaisella valvontaviranomaisella. Lisäksi sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi oikaisemista, lukitsemista ja poistamista sekä joissakin tapauksissa niiden käsittelyn rajoittamista.


Sosiaaliset verkostot yksityiskohtaisesti

Facebook

Meillä on Facebook-profiili. Tämän palvelun tarjoaja on Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti (jäljempänä ”Meta”). Metan antamien tietojen mukaan kerättyjä tietoja luovutetaan kuitenkin myös Yhdysvaltoihin ja muihin jäsenvaltioiden ulkopuolisiin maihin.

Olemme solmineet Metan kanssa tietojen yhteiskäsittelyä koskevan sopimuksen (Controller Addendum). Tässä sopimuksessa määritetään tietojenkäsittelytoimet, joista me vastaamme ja joista Meta vastaa käydessäsi Facebook-sivullamme. Tämä sopimus on luettavissa seuraavassa osoitteessa: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Voit itsenäisesti muuttaa mainontaan liittyviä asetuksia käyttäjätililläsi. Napsauta seuraavaa linkkiä ja kirjaudu sisään: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Tiedonsiirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission mallisopimuslausekkeisiin. Lisätietoja on osoitteessa: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum ja https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Lisätietoja on Facebookin tietosuojaselosteessa: https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

LinkedIn

Meillä on LinkedIn-profiili. Palveluntarjoaja on LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanti. LinkedIn käyttää markkinointievästeitä.

Jos haluat poistaa LinkedIn-markkinointievästeet käytöstä, napsauta seuraavaa linkkiä: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Tiedonsiirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission mallisopimuslausekkeisiin. Lisätietoja on osoitteessa: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa ja https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä on LinkedIn-tietojasuojaselosteessa: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

YouTube

Meillä on YouTube-profiili. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti. Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä on YouTube-tietojasuojaselosteessa: https://policies.google.com/privacy?hl=de.