BEST-Scan

BEST-Scan


Käytä maksutonta neuvontaa sänkyjen käyttöön liittyvissä prosesseissa


Maksuton BEST-analyysi


Laitoksesi sänkyjä koskevat huolenaiheet ovat nyt menneisyyttä. Hyödynnä ammattimainen ja maksuton analyysimme – BEST-Scan. Palveluasiantuntijamme tulevat mielellään vierailemaan laitoksessasi ja tekevät sänkyjen käyttöön liittyvistä prosesseista läpinäkyviä. Analyysin avulla tunnistetaan mahdolliset kustannussäästöt ja työntekijöiden työtä helpottavat tekijät. Asiakas saa hyödyllistä tietoa siitä, miten potilaiden tyytyväisyyttä ja laitoksen imagoa voidaan parantaa.


Näin BEST-Scan voidaan toteuttaaBEST-analyysin selkeät edut


Taloudellisuus & logistiikka

BEST-Scan osoittaa, millaisten toimenpiteiden avulla laitoksen taloudellista kuormitusta voidaan vähentää ja työntekijöiden yhteistyötä lisätä. Näiden myötä asiakastyytyväisyys ja ulkoinen kuva laitoksesta paranee. Autamme sänkyjen siirrossa laitoksessasi, selvitämme ongelmakohdat, jotka aiheuttavat tarpeettomia kustannuksia ja annamme ohjeita organisaation parantamiseksi eri tehtävissä. Yhdessä etsimme solmukohtien yhdistäviä tekijöitä.

Tekniikka

Epäkohdat ovat löydettävissä usein vain, kun asioita tarkastellaan yksityiskohtaisesti. Yhdessä määritämme prosessien epäkohdat ja kustannuksia aiheuttavat tekijät. Näin saat tietoa siitä, miten laitoksesi sänkyjen jatkuva käytettävyys voidaan varmistaa.

Hoidon arkea ilman tarpeettomia kuormituksia

BEST-Scan näyttää, mitkä hoitajiin kohdistuvat kuormitukset voidaan välttää ja miten potilaiden optimaaliseen hoitoon voidaan keskittyä. Autamme ratkaisemaan ongelmia.

Kohti turvallista hygieniaa

Teknisesti ja hygieenisesti moitteeton sänky oikeaan aikaan oikeassa paikassa – mahdollista milloin tahansa. BEST selkeyttää resurssien ja solmukohtien hallintaa.

Haluatko, että Stiegelmeyer suorittaa laitoksessasi maksuttoman BEST-analyysin?

Ota meihin yhteyttä.


Sinua mahdollisesti kiinnostavat muut aiheet