e-help

e-help


Digitaaliset valvontajärjestelmät

Hoitokodin tavoitteena on helpottaa asukkaan elämää ja mahdollistaa asukkaiden omatoimisuus mahdollisimman pitkän aikaa. Tämä edellyttää usein kuitenkin ihmisapua. Hoitohenkilökunta antaa asukkaalle turvallisuuden ja hyvinvoinnin tunteen. Turvallisuus ja hyvinvointi on huomioitu myös hoitovuoteidemme tekniikassa.

Vuoteeseen integroidut anturit lähettävät digitaalisen signaalin, kun tarvitaan apua. Jokainen sekunti, jonka hoitohenkilökunta voittaa tämän järjestelmän avulla, on asukkaan eduksi. Voitanee todeta, että sellaiset tuotteet, jotka täyttävät edellä olevat vaatimukset, on kehitetty ”järjellä ja tunteella”.


Out-of-Bed-järjestelmä


Verkkoon kytketty hoitovuode ilmoittaa automaattisesti antureiden välityksellä hoitohenkilökunnalle, kun asukas nousee ylös vuoteesta. Tarvittaessa on mahdollista säätää kiinteä turvapuhelin lähettämään hälytys hoitohenkilökunnan huoneeseen. Hälytyksen lähetysviive voidaan säätää yksilöllisesti, esim. 15 sekuntia, 30 sekuntia, 2 minuuttia tai 15 minuuttia. Aktivointi ja ohjaus tapahtuu vuoteessa olevasta käsiohjaimesta. Käsiohjaimesta toiminto voidaan ottaa myös kokonaan pois käytöstä. Järjestelmällä voidaan helpottaa henkilökunnan työtä ja lisätä asukasturvallisuutta.


Out-of-Bed-tekniikan toimintaLukuvalo


Hoivakodin asukkaat tarvitsevat etenkin öisin valoa poistuessaan vuoteesta. Varsinkin vanhemmat ja dementoituneet ihmiset tulevat paremmin toimeen himmeässä valossa. Kun Out-of-Bed-järjestelmä on aktivoitu, lukuvalo syttyy automaattisesti makuuasennosta poistuttaessa. Näin vältytään valokytkimen etsimiseltä. Lukuvalo sammuu automaattisesti, kun asukas on asettunut takaisin vuoteeseen.


Akun käyttö tuo joustavuutta hoitotyön arkeen


Hoitovuoteen ollessa irti verkosta vuoteen asentoja voidaan säätää akun avulla, joka latautuu automaattisesti ollessaan kytkettynä vuoteeseen. Akkua voidaan käyttää myös muissa vuoteissa, mikäli kyseiset vuoteet ovat kytkettävissä akkuun.


Makuutason alla oleva valo


Jos asukkaan on poistuttava sängystä usein öiseen aikaan, on vuoteen alapuolinen, häikäisemätön valaistus turvallinen ratkaisu. Makuutason alla oleva valo voidaan kytkeä päälle ja pois päältä käsiohjaimesta. Yhdistettynä Out-of-Bed-järjestelmään makuutason alla oleva valaistus aktivoituu automaattisesti vuoteesta noustaessa. Asukas voi poistua vuoteesta turvallisesti ja löytää myös takaisin, häiritsemättä muita huoneessa olevia. Kun asukas asettuu takaisin vuoteeseen, Out-of-Bed-järjestelmä sammuttaa valon automaattisesti.


LCD-käsiohjain


Uudessa LCD-käsiohjaimessa on selkeä näyttö ja vain kolme painiketta, jotka tekevät käytöstä yksinkertaista ja selkeää. Näytön jatkuvasti himmennetty taustavalaistus tarjoaa hyvän luettavuuden missä tahansa valaistuksessa. Uusi käsiohjain on erittäin kestävä, ja se on muotoilultaan selkeä ja tyylikäs.


Aina helppo käyttää


Asukkaan on helppo käyttää käsiohjainta (taso 1) Tämä taso näyttää vain asukkaan käytössä olevat toiminnot. Kolmen painikkeen ansiosta käsiohjainta voivat käyttää myös vaikeasti liikuntarajoitteiset asukkaat.
Hoitajille tarkoitetut erikoistoiminnot (taso 2) Hoitajat voivat estää asukkaalta tiettyjen säätötoimintojen käytön, mutta EasyCare-toiminnon ansiosta kuitenkin itse käyttää kaikkia vuoteen optioita asukaslukitusta muuttamatta.
Huoltoteknikoiden käytössä on huoltotoimintojen taso (taso 3) Tämä taso sisältää huoltoteknikoille tarkoitetut vuoteen erikoissäädöt ja toimintojen muokkaukset. Integroidun virheanalyysin avulla voidaan mahdolliset ongelmat korjata nopeammin.

Onko sinulla e-help-järjestelmää koskevia kysymyksiä?

Saat lisätietoa verkkosivumme ladattavien tiedostojen osiosta tai ottamalla meihin suoraan yhteyttä.


Sinua mahdollisesti kiinnostavat muut aiheet